Registrera ett stamnamn

Som uppfödare av renrasiga katter i Sverige bör man ansluta sig till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) eller någon av Independentklubbarna. Som uppfödare registrerar man sitt stamnamn mot en engångskostnad. Att registrera sitt stamnamn är en kvalitetsstämpel eftersom man som uppfödare inom SVERAK måste följa regler och hälsoprogram som gäller för kattuppfödning. Genom dessa organisationer kan man få mycket bra hjälp och information när man vill komma igång med sin kattavel.

Avelskatter och utställning

Om man inte redan har en katt som passar till avel måste man köpa en avelskatt. Kostnaden för ett fint avelsdjur kan bli upp till 25 000 kr beroende på vad det är för ras, vilka linjer katten har och ibland även vilket utseende katten har. Inom vissa kattraser är några färger eller mönster mer eftertraktade.

Sen vill man visa upp sina fina katter och få dem bedömda på kattutställning. Resultat från en officiell tävling skrivs in i kattens stamtavla och informationen finns tillgänglig för andra som är intresserade av kattrasen och andra uppfödare. Att anmäla sig till en utställning kostar ofta runt 300 kr per katt och sen tillkommer resor, ibland hotell och att man kanske måste vara ledig från jobbet.

Hälsoundersökning av avelskatt

Flera kattraser ingår i hälsoprogram där man genom olika undersökningar försöker minska risken för att genetiska sjukdomar eller problem förs vidare till nästa generation. Det kan t ex vara DNA-analys som avslöjar om det finns anlag för en viss typ av sjukdom. Det kan också vara hjärtscanning för att upptäcka HCM som förekommer hos t ex Maine Coon och RCM som förekommer hos Helig Birma. Man måste som uppfödare sätta sig in i vad som gäller för den kattrasen som man är intresserad av att föda upp.

Man måste också ta reda på vilken blodgrupp katten har. Om man till exempel parar en hankatt med blodgrupp A med en hona med blodgrupp B så föds svaga kattungar som tynar bort några dagar efter födseln. Blodgruppen tar man bäst reda på genom att skicka ett dna-prov till något av de laboratorium som gör dessa tester. Den här typen av undersökningar får man bekosta själv, det är inget som ersätts av kattförsäkringen. Läs mer om genetik och kattavel.

två söta kattungar äter ur en skål

Parningskostnader

Inför parning av katter ska man göra vad man kan för att inte sprida infektioner eller parasiter mellan olika kattgrupper. Katter kan bära på olika typer av parasiter och vissa av dessa är väldigt smittsamma. Det är därför att rekommendera att man kontrollerar förekomsten av framför allt giardia och tritrichomonas. Katter kan nämligen bära på parasiten utan att visa symptom.

Om man inte har en egen hankatt eller behöver låna en utöver den man har så får man ofta betala en så kallad språngavgift när katterna paras och sedan betala ytterligare en summa för varje kattunge som blir 4-6 veckor gamla. Det är viktigt att skriva ett parningsavtal där man gör upp tydligt vad som gäller.

Man måste också vara beredd på att det kan uppstå komplikationer under dräktigheten och framför allt förlossningen. Man ska se till att ha en kattförsäkring som täcker förlossningskomplikationer och kejsarsnitt. Med en kattförsäkring behöver du endast betala självrisken om komplikationer i samband med förlossningen skulle uppstå.

 

Kostnader för kattungarna

När kattungarna fötts och blivit några veckor gamla är det en del saker som man som uppfödare måste ombesörja innan man kan sälja dem till nya hem.

Det kan också behövas lite investeringar i marknadsföring för att hitta rätt köpare. Det är bra att ha en informativ och tydlig hemsida samt se till att man syns i rätt forum på till exempel sociala medier. Det här är inga stora kostnader utan handlar mer om tid och att få det gjort.

 

Kostnader man lätt missar

Det finns några kostnader man lätt missar att räkna med. Till exempel resekostnader och kostnader för att man måste vara ledig från jobbet. Har man tur hittar man en hankatt som bor i närheten så det inte blir långa resor för att få till en parning. Man måste dock vara beredd på att resa en bit och kanske ta ledigt från jobbet för att tajma in de dagar då det är bäst för parning.

Den dräktiga katthonan kommer behöva uppsikt och när kattungarna kommer måste man också ta ledigt från jobbet. Med andra ord är det svårt att arbeta heltid eftersom katthonan och kattungarna behöver rätt mycket tillsyn. I takt med att kattungarna växer kan det bli fullt sjå att hålla ordning på dem och hålla rent.

Välj rätt kattförsäkring

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om våra försäkringar för kattuppfödare

Läs mer
Linnéa Kjellén