Hundförsäkring

Våra försäkringar kan tecknas för hund som uppnått sex veckors ålder och fram till dess att den blir åtta år gammal och ersättningsbeloppen för veterinärvård är oförändrade när hunden blir äldre. Är din valp under 6 månader när du tecknar försäkringen får du en rabatt som motsvarar 25% av första årspremien.

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Teckna en ny hundförsäkring hos Trygg-Hansa. Läs mer om djurförsäkring hos Trygg-Hansa.

Du som redan har en försäkring hos Moderna Djurförsäkringar kan teckna en till hundförsäkring genom att kontakta oss på 060663030.

I hundförsäkringen ingår fri rådgivning hos Djurens vårdguide och kostnadsfria  digitala veterinärbesök hos FirstVet

Detta ingår
Enkel Dubbel Trippel

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar kostnader för undersökning och behandling om din hund/katt drabbas av sjukdom eller olycksfall. Maxbeloppet per år är: Enkel: 40 000 kr Dubbel: 80 000 kr Trippel: 120 000 kr

I försäkringen ingår rådgivning hos Djurens vårdguide - ring 90228 om du behöver hjälp.

Kostnadsfria digitala veterinärbesök hos FirstVet. Ingår kostnadsfritt för sjukdom eller skada som omfattas av hundförsäkringen.

I Dubbel och Trippel veterinärvård ingår ersättning för MR, CT, scintigrafi eller liknande undersökningsmetoder upp till det maximala veterinärvårdsbeloppet. 

Kostnader för receptbelagd/utskriven medicin ingår i hundförsäkringen Dubbel och Trippel veterinärvård.

Kostnader för rehabilitering ingår i hundförsäkringen Dubbel veterinärvård med 7 000 kr/år och i Trippel veterinärvård med 15 000 kr/år. Rehabilitering ersätts vid frakturer, diskbråck, led-, sen- och muskelskador bland annat.

Om din valp varit försäkrad innan fyra månaders ålder ingår dolda fel i Dubbel och Trippel veterinärvård.

Trippel veterinärvård omfattar borttagande av kvarsittande mjölktänder under hundens första år.

Trippel veterinärvård ersätter kostnader för inackordering på hundpensionat om du av läkare bedömts så sjuk att du inte kan ta hand om din hund

I vårt fullständiga försäkringsvillkor kan du läsa om de tillstånd och behandlingar som försäkringen inte ersätter. Till exempel ersätts inte resor, förebyggande behandling, krage och dietfoder. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för avlivning och kremering. För djur som importerats, eller dess avkomma, gäller särskilda undantag för vissa sjukdomar.

 • När du flyttar din försäkring direkt från ett annat svenskt försäkringsbolag och en försäkring med samma omfattning gäller din försäkring utan karens. Detta gäller för hund som är äldre än 12 veckor.

  Det är heller ingen karens för en hund som är yngre än 12 veckor, om veterinärintyg finns när försäkringen tecknas. Intyget ska vara högst sju dagar gammalt och utan anmärkning.

  Om din hund däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn från och med du tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte försäkringen eventuella sjukdomar som ditt djur drabbas av och inte heller eventuella följder av sjukdom som påbörjats under karenstiden. När du byter försäkringsbolag ska dessa 20 dagar ha passerat i det tidigare bolaget.

  För olycksfall är det ingen karenstid, d v s försäkringen gäller för olycksfall direkt från den tidpunkt då du tecknat försäkringen.

  Om du förbättrar din försäkring med t ex ökat ersättningsbelopp på veterinärvård så gäller också en karens på 20 dygn.

  Läs mer om karens på hundförsäkring hos Trygg-Hansa.

 • När man vill byta hundförsäkring finns det ett par saker man ska tänka på. Som hundägare ska man vara medveten om att den nya försäkringen inte ersätter sjukdomar eller skador hos hunden som har funnits eller påbörjats innan försäkringen startar. Läs mer om att byta djurförsäkring hos Trygg-Hansa.

 • Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom.

  Självrisken består av en fast del: 1200 kr, 2300 kr eller 4000 kr.
  Utöver fasta självrisken kommer en rörlig del av antingen 15%, 20% eller 25% på de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Vilken nivå av fast och rörlig självrisk din försäkring ska ha väljer du när du tecknar den.

  Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod 180 dagar, räknat från första veterinärbesöket. 

  Läs mer om Självrisk hundförsäkring hos Trygg-Hansa.

 • Teckna livförsäkring för din hund tillsammans med en veterinärvårdsförsäkring eller separat. Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa och du tecknar din hundförsäkring här.

  Har du redan en hundförsäkring hos Moderna Djurförsäkringar - ring oss på 060 66 30 30 så hjälper vi dig med nästa försäkring.

  Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling. Läs mer om Livförsäkring för hund hos Trygg-Hansa.

  I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.

 • Flockförsäkring kan tecknas för en grupp av minst 10 st hundar.

  Försäkringen är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring och ersätter kostnader för veterinärvård under försäkringstiden om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.

  Flockförsäkring kan tecknas genom att kontakta oss på telefon eller mejl.

  Läs mer i det aktuella villkoret.

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en hundförsäkring hos oss.

 • Det är inte alltid enkelt att veta vilken hundförsäkring man ska välja. Vi har gjort en guide för att välja hundförsäkring där vi hoppas hjälpa dig att göra rätta valen. Du kommer vidare till Trygg-Hansa.

 • Du kan teckna en hundförsäkring om du är ägare till en hund eller om du tar hand om en hund som t ex fodervärd. Du ska vara 18 år eller äldre för att teckna en försäkring. Försäkringstagare blir du som ingår avtal om försäkring med Moderna Djurförsäkringar.

  Vill du teckna livförsäkring för hunden ska du antingen vara ägare till hunden eller så ska det framgå i ett fodervärdsavtal att du har rätt att teckna livförsäkring.

  Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Teckna en ny hundförsäkring hos Trygg-Hansa.
   
  Du som redan har en försäkring hos Moderna Djurförsäkringar kan teckna en till hundförsäkring genom att kontakta oss på 060663030.
 • När du väljer att köpa hundförsäkring kan du välja mellan helårsbetalning med faktura eller månadsbetalning via autogiro. Väljer du att betala via autogiro så slipper du även faktureringsavgift. 

  Se fler Vanliga frågor och svar.

 • Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Teckna en ny hundförsäkring hos Trygg-Hansa.
   
  Du som redan har en försäkring hos Moderna Djurförsäkringar kan teckna en till hundförsäkring genom att kontakta oss på 060663030.

  Från och med 1 januari 2023 kommer Moderna Djurförsäkringar förnyas hos Trygg-Hansa. Du kommer få information i god tid om någon ändring sker som påverkar dina försäkringar eller våra kontaktvägar. 

  Om du vill hålla dig uppdaterad kring samgåendet mellan Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa hittar du information på modernaforsakringar.se/trygg-hansa/