1. Hem
  2. Moderna Djurförsäkringar
  3. Uppfödning katt
  4. Kattuppfödning - vilka försäkringar behöver man

Försäkring för veterinärvård

Veterinärvårdsförsäkring tecknar man för varje enskild katt. Den här försäkringen omfattar kostnader som tillkommer vid besök hos veterinären när någon av katterna blir sjuk eller skadad. Veterinärvårdsbesök som man gör i förebyggande syfte, som t ex besiktning av kattungar eller vaccinering, täcks inte av försäkringen.

Man ska se till att ha en veterinärvårdsförsäkring för sin honkatt som också täcker sådant som har med dräktighet och förlossning att göra. Det kan dyka upp komplikationer vid förlossningen och det kan också bli aktuellt med kejsarsnitt. Vid förlossningskomplikationer och kejsarsnitt hos katt finns ofta särskilda villkor i försäkringen. Det kan till exempel vara särskilda regler för hur många kejsarsnitt man får ersättning för, eventuellt en högre självrisk och karenstid.

Det är viktigt att teckna en försäkring i god tid. Honkatten bör ha en korrekt försäkring redan innan parning. Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Se vår uppfödarförsäkring här >>

Livförsäkring och förlorad avelsförmåga

Har man en katthona eller hankatt som används i avel är det bra att ha en livförsäkring för respektive katt. Livförsäkringen baseras på kattens marknadsvärde, det vill säga vad det skulle kosta att köpa en motsvarig katt. Kattens livförsäkring ger ersättning om katten dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

Livförsäkringen gäller också om katten förlorar sin avelsförmåga efter en sjukdom eller ett olycksfall. För att få ersättning av försäkringen måste man kunna visa att katthonan eller hankatten har haft möjlighet att få frisk avkomma. Det finns också regler om hur ung eller gammal katten får vara vid parning, hur många kullar en katthona får ha fött fram, med mera.

Det händer att en katt inte kan användas till avel på grund av så kallade avelshygieniska skäl. Det kan till exempel vara att det visar sig genom en dna-analys att katten bär på anlag till en sjukdom som kan ärvas av avkomman. Tas katten ur avel på grund av ett sådant skäl kan man inte få ersättning från livförsäkringen.  Läs mer om livförsäkring till katt >>

katthona undersöks med ultraljud

Kullförsäkring till kattungar och dolda fel-försäkring

Nästa försäkring som man måste skaffa är för kattungarna som föds. Som uppfödare tecknar man en kullförsäkring för kattungarna som omfattar både veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring. Kullförsäkringen hos Moderna Djurförsäkringar gäller från det att kattungarna är fyra veckor gamla fram till dess att de flyttar till ett nytt hem eller max tills de är 14 veckor gamla. Från den dagen kattungen lämnar uppfödaren måste köparen ordna en egen kattförsäkring.

Kullförsäkringen innehåller också en dolda fel-försäkring. När man säljer en kattunge till en privatperson omfattas köpet av konsumentköplagen och man har som uppfödare ansvar för dolda fel hos kattungen i upp till tre år efter köpet. Ett dolt fel är en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen och leveransen av kattungen, men som inte har visat symtom eller kunnat upptäckas. Exempel på dolda fel är till exempel dövhet eller missbildningar på inre organ.

Vad kostar en kattförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om våra försäkringar för kattuppfödare och kontakta oss för ett pris.

Läs mer
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert