Vi ger dig bra produkter till ett bra pris – kvalitet och kundnytta. Vi törs även lova dig att bemötandet du får hos oss präglas av professionalism – kunnighet och vänlighet. Men viktigast av allt är att leverera när det gäller – snabbt och enkelt.

Hund- och kattförsäkringar

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Vår ambition är hög, nämligen att du som kund ska vara nöjd med oss – i alla lägen. När du söker information, tecknar eller ändrar försäkring, eller när en skada inträffat. Vi strävar hela tiden efter att vara lite snabbare, lite bättre. Vi vill helt enkelt att du alltid ska känna dig välkommen som kund hos oss.

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa.

Den 1 april 2022 gick Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa samman till en gemensam filial till Tryg Forsikring A/S. Filialen har bytt namn från Moderna Försäkringar till Trygg-Hansa Försäkring filial.

Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Försäkring filial • 106 26 Stockholm • Bolagsverket org.nr 516403-8662 Filial till Tryg Forsikring A/S • Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666 • Klausdalsbrovej 601 • DK-2750 Ballerup • Danmark

Om du vill hålla dig uppdaterad kring samgåendet mellan Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa hittar du information på modernaforsakringar.se/trygg-hansa/

Läs mer om vår hundförsäkring och kattförsäkring.