Kattförsäkring

Kattförsäkringen kan tecknas för katt som uppnått sex veckors ålder och fram till dess att den blir åtta år. Ersättningsbeloppen för veterinärvård är oförändrade när katten blir äldre. Är din kattunge under 6 månader när du tecknar försäkringen får du en rabatt som motsvarar 25% av första årspremien.

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Teckna en ny kattförsäkring hos Trygg-Hansa. Läs mer om djurförsäkring hos Trygg-Hansa.
 
Du som redan har en försäkring hos Moderna Djurförsäkringar kan teckna en till hundförsäkring genom att kontakta oss på 060663030.
 
I kattförsäkringen ingår fri rådgivning hos Djurens vårdguide. Du får också kostnadsfria digitala veterinärbesök hos FirstVet för skador och sjukdom som omfattas av försäkringen.
Detta ingår
Enkel Dubbel Trippel

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar kostnader för undersökning och behandling om din katt drabbas av sjukdom eller olycksfall. Maxbeloppet per år är: Enkel: 40 000 kr Dubbel: 80 000 kr Trippel: 120 000 kr

Rådgivning hos Djurens vårdguide - ring 90228 när du behöver hjälp. Ingår i kattförsäkringen.

Kostnadsfria digitala veterinärbesök hos FirstVet. Ingår för sjukdomar och skador som omfattas av kattförsäkringen.

I Dubbel och Trippel veterinärvård ingår ersättning för MR, CT, scintigrafi eller liknande undersökningsmetoder upp till maximala veterinärvårdsbeloppet. 

Kostnader för receptbelagd/utskriven medicin ingår i ditt maximala veterinärvårdsbelopp i Dubbel och Trippel veterinärvård.

Kostnader för rehabilitering ingår i kattförsäkringen Dubbel veterinärvård med 7 000 kr/år och i Trippel veterinärvård med 15 000 kr/år. Rehabilitering ersätts vid frakturer, diskbråck, led-, sen- och muskelskador bland annat.

Om din kattunge varit försäkrad innan fem månaders ålder ingår dolda fel i Dubbel och Trippel veterinärvård.

Dubbel och Trippel veterinärvård ersätter kostnader för en radiojodbehandling av hypertyreos.

Trippel veterinärvård omfattar TR/FORL med upp till 8000 kr per år under förutsättning att kattens försäkrades före 1 års ålder och har varit försäkrad med Trippel veterinärvård utan avbrott hela tiden.

Trippel veterinärvård ersätter kostnader för inackordering på kattpensionat om du av läkare bedömts så sjuk att du inte kan ta hand om din katt.

Du kan lägga till en livförsäkring utöver det skyddet som din veterinärvårdsförsäkring ger dig.

 • Teckna en livförsäkring till katten, antingen separat eller tillsammans med veterinärvårdsförsäkringen. Du tecknar en ny kattförsäkring hos Trygg-Hansa.

  Har du redan en försäkring hos Moderna Djurförsäkringar? Ring oss på 060663030 så hjälper vi dig!

  Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om katten meriteras, exempelvis på utställning.

  För Huskatt/Bondkatt/Blandras är livbeloppet högst 1 000 kr, såvida inte katten har officiella utställningsmeriter.

  I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk. Läs mer om Livförsäkring för katt.

  Undantag
  Livförsäkringen gäller inte för katt som kommer bort.

I vårt fullständiga försäkringsvillkor kan du läsa om de tillstånd och behandlingar som försäkringen inte ersätter. Till exempel ersätts inte resor, förebyggande behandling, krage och dietfoder. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för avlivning och kremering. För djur som importerats, eller dess avkomma, gäller särskilda undantag för vissa sjukdomar.

 • Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom.

  Självrisken består av en fast del: 1200 kr, 2300 kr eller 4000 kr. Utöver fasta självrisken kommer en rörlig del av antingen 15%, 20% eller 25% på de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Nivå av fast och rörlig självrisk väljer du när du tecknar försäkringen.

  Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 180 dagar, räknat från första veterinärbesöket. 

  Läs mer om Självrisk kattförsäkring hos Trygg-Hansa.

 • När man vill byta kattförsäkring finns det ett par saker man ska tänka på. Som kattägare ska man vara medveten om att den nya försäkringen inte ersätter sjukdomar eller skador hos katten som har funnits eller påbörjats innan försäkringen startar. Läs mer om att byta djurförsäkring hod Trygg-Hansa.

 • När du flyttar din försäkring med samma omfattning direkt från ett annat svenskt försäkringsbolag gäller din försäkring utan karens.

  Det är heller ingen karens för en katt som är yngre än 18 veckor, om veterinärintyg finns när försäkringen tecknas. Intyget ska vara högst sju dagar gammalt och utan anmärkning.

  Om din katt däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn från och med du tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte försäkringen eventuella sjukdomar som ditt djur drabbas av och inte heller eventuella följder av sjukdom som påbörjats under karenstiden. När du byter försäkringsbolag ska de 20 dagarna har passerat i det tidigare bolaget.

  För olycksfall är det ingen karenstid. Försäkringen gäller alltså för olycksfall direkt från den tidpunkt då du tecknat försäkringen.

  Om du förbättrar din försäkring med t ex ökat ersättningsbelopp på veterinärvård så gäller också en karens på 20 dygn.

  Läs mer om Karens kattförsäkring hos Trygg-Hansa.

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en kattförsäkring hos oss.

 • Om du äger en katt eller tar hand om den som fodervärd kan du teckna veterinärvårdsförsäkring till katten. Du ska vara 18 år eller äldre för att kunna teckna försäkringen. Försäkringstagare blir du som ingår avtal om kattförsäkring med Moderna Djurförsäkringar.

  Vill du teckna livförsäkring för katten ska du vara ägare till katten. Är du fodervärd ska det finnas ett fodervärdsavtal där det framgår att du har rätt att teckna livförsäkring för katten.

  Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Teckna en ny kattförsäkring hos Trygg-Hansa.
   
  Du som redan har en försäkring hos Moderna Djurförsäkringar kan teckna en till hundförsäkring genom att kontakta oss på 060663030.

  Här hittar du fler Vanliga frågor och svar.

 • Veterinärvårdsförsäkringen för katt finns i tre olika nivåer; Enkel, Dubbel och Trippel. Det kan vara svårt att veta vilken försäkring man ska välja. Vi har gjort en guide för att välja kattförsäkring där vi hoppas hjälpa dig att göra rätta valen för dig och din katt. 

  Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa.

  Här hittar du fler Vanliga frågor och svar.

 • Om du tecknar kattförsäkring kan du välja mellan helårsbetalning på faktura eller månadsbetalning via autogiro. Väljer du att betala via autogiro så slipper du en faktureringsavgift.

  Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Teckna en ny kattförsäkring hos Trygg-Hansa.
   
  Du som redan har en försäkring hos Moderna Djurförsäkringar kan teckna en till hundförsäkring genom att kontakta oss på 060663030.  Här hittar du fler Vanliga frågor och svar.

 • Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa och du tecknar en ny kattförsäkring hos Trygg-Hansa.

  Du som redan är kund hos Moderna Djurförsäkringar kan teckna en till kattförsäkring genom att ringa oss på 060-663032. 

  Från och med 1 januari kommer Moderna Djurförsäkringar förnyas i Trygg-Hansa. Du kommer få information i god tid om någon ändring sker som påverkar dina försäkringar eller våra kontaktvägar. 

  Om du vill hålla dig uppdaterad kring samgåendet mellan Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa hittar du information på modernaforsakringar.se/trygg-hansa/