Har ditt djur blivit sjukt eller råkat ut för en olycka? Här nedan hittar du den information som du behöver för att få hjälp av din försäkring.

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Från och med 1 januari 2023 förnyas våra hund- och kattförsäkringar månadsvis i Trygg-Hansa. På Mina sidor eller på ditt senaste försäkringsbrev ser du var du enklast vänder dig för att få hjälp.

Har du problem med att göra en skadeanmälan online - mejla ditt ärende till djurskador@trygghansa.se eller använd webformulär utan att logga in

Om du vill komplettera med kvitton till ett pågående skadeärende eller en redan startad självriskperiod gör du det genom att göra en ny anmälan.

Är du osäker på om du behöver åka till veterinären - kontakta 2288 Djurens vårdguide. Ring 90 228 så får du vårdrådgivning så du hittar rätt vård, vid rätt tid till rätt pris. Rådgivningen är kostnadsfri och tjänsten finns tillgänglig vardagar kl 8-20.

Du har också tillgång till digitala videomöten hos FirstVet, veterinären direkt i mobilen.

 

2288 - Djurens vårdguide

Nu finns 2288 - Djurens vårdguide som hjälper dig som djurägare att hitta rätt vård till din hund eller katt, vid rätt tid, till rätt pris. Tjänsten ingår kostnadsfritt i din försäkring. Läs mer om 2288 - Djurens vårdguide.

Mer information

 • De flesta veterinärkliniker kan hjälpa dig med en direktreglering. Du betalar självrisk samt den del av veterinärkostnaderna du eventuellt skall stå för direkt på kliniken. Regleringen är nu avklarad för din del. Moderna Djurförsäkringar och kliniken avslutar regleringen tillsammans.
  Vissa kliniker tar ut en mindre avgift för detta. 

  Öppettider för direktreglering är vardagar 08:00-16:00.

  Är det av någon anledning inte möjligt att göra en direktreglering på din hundförsäkring så kan du skicka in dina kvitton till oss i efterhand. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor.

 • Har du en livförsäkring på din hund så omfattar den att hunden kommer bort eller stjäls.

  - Anmäl försvinnandet till oss så snart som möjligt

  - Du ska göra noggranna efterforskningar under minst en månad och annonsera i ortspress/lokalradio/internet samt göra en polisanmälan.

  - Om hunden efter en månad inte återfunnits så gör du en skadeanmälan där du bifogar annonsutdrag, polisrapport och intyg om att hunden inte har återfunnits.

  Försäkringen omfattar inte katt som kommit bort eller stulits.

 • Är du veterinär eller personal på en veterinärklinik? Här hittar du den information som du behöver för att göra en direktreglering eller komma i kontakt med oss.

  Direktreglering:
  Vår direktregleringsservice har öppet vardagar kl 8.00-16.00.
  Telefon: 08-562 00 610*
  Fax: 060-66 22 30
  Mejl: direktreglering@modernadjurforsakringar.se
  *Nummer endast för kliniker. Kund ringer 010-219 10 90.

  För att en direktreglering ska kunna genomföras så behöver fakturan alltid åtföljas av kundens försäkringsnummer eller personnummer och en journalkopia som visar vad som hänt och vilka undersökningar som utförts. 

 • När du söker om ersättning från din hund- eller katts livförsäkring behövs det ett veterinärintyg.

  Skriv ut och fyll i detta intyg och komplettera med de uppgifter som efterfrågas. Om du redan har ett intyg från din veterinär går det bra att skicka in det tillsammans med dina uppgifter. 

  Skadeanmälan livförsäkring

 • Om din hund eller katt har skadats i trafik kan du i de flesta fall vända dig till den som körde bilen.

  Både hundägare och bilförare har strikt ansvar, så beroende på situation kan ansvaret falla på antingen hundägaren eller bilföraren. I en trafikskada med katt är det alltid bilföraren som har ansvar.

  Du kan anmäla en trafikskada på hund eller katt till oss via mejl skador@modernadjurforsakringar.se.

  De uppgifter vi behöver från dig är:

  - ditt personnummer eller försäkringsnummer

  - veterinärvårdskvitton eller annat underlag för reglering

  - bankkontonummer (med clearingnummer)

  Du kan fotografera kvitton med mobilen eller skanna in dem. Se till att kvittot är fotograferat i sin helhet och avlägsna eventuella vidhäftade kontokortskvitton.
  Vi betalar ersättningen till det bankkontonummer du anger. Betalar du din försäkring via autogiro och vill att ersättningen skall betalas till det kontot behöver du inte ange bankkontonummer.

  Om du vet vem som körde bilen anger du också:

  - Påkörande bils förare med personnummer

  - Bilens registreringsnummer

  - Försäkringsbolag där bilen är försäkrad.

  - Skadeplats och en beskrivning av händelseförloppet.

  Om du inte vet vem som körde bilen ska en polisanmälan göras. Din skadeanmälan till oss ska då också innehålla:

  - trafikmålsanteckning från Polisen

  Om hunden eller katten plötsligt dör vid en olycka eller skadas så svårt att det måste avlivas innan veterinär hinner tillkallas, ska förhållandet styrkas genom fotodokumentation och intyg av två ojäviga opersoner. Du kan sedan anmäla om ersättning från din livförsäkring.

  Läs mer om ansvarsförsäkring för hundägare.

 • Om din hund eller katt har blivit biten och skadad av en annan hund kan du vända dig till den som äger den bitande hunden för skadeståndsersättning. Som hundägare har man strikt ansvar och blir skadeståndsskyldig om hunden orsakar skada.

  Ägaren till hunden som har tillfogat skadan kan anmäla ärendet via ansvarsförsäkring i hemförsäkringen.

  Om du inte vet vem som äger hunden som tillfogat skada eller inte får tag på ägaren kan du anmäla dina veterinärvårdskostnader till oss. Du anmäler skadan via mejl skador@modernadjurforsakringar.se.

  De uppgifter vi behöver från dig är:

  - ditt personnummer eller försäkringsnummer

  - veterinärvårdskvitton eller annat underlag för reglering

  - bankkontonummer (med clearingnummer)

  Om du känner till vem som äger den andra hunden anger du också:

  - Ägaren till hunden som har bitit ditt djur med personnummer

  - Försäkringsbolag där hundägaren har sin ansvarsförsäkring


  Om din hund har bitit en annan hund blir du skadeståndsskyldig. Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund och blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte. Ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring omfattar den här typen av skadestånd. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

  Läs mer om Ansvarsförsäkring för hundägare.

 • Har du några frågor – tveka inte att kontakta oss. Vi kan många gånger hjälpa dig till en enklare hantering när läget är svårt som det är.

  Behöver du vårdrådgivning för ditt djur, ring 90 228.

  Har du frågor om ditt skadeärende ring 010-219 10 90.

  För övriga frågor hänvisar vi till vår kundtjänst 060-66 30 30.

 • Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Om din försäkring är tecknad i Moderna Djurförsäkringar gör du en anmälan via Mina sidor.

  Om din försäkring är flyttad till Trygg-Hansa och du vill anmäla en händelse som inträffat före det datum försäkringen startade där – gör en anmälan utan att logga in. Anmäl skada för hund eller Anmäl skada för katt

  Om din försäkring är tecknad i Trygg-Hansa kan du läsa mer om hur du gör en anmälan här: Anmäl skada djurförsäkring.

  Trygg-Hansa hade tidigare ett samarbete med Sveland. Om du har en försäkring som är tecknad hos Sveland hanterar de alla dina ärenden.

  Det framgår i ditt senaste försäkringsbrev var din försäkring är tecknad.

Vanliga frågor och svar

 • Om din hund eller katt drabbats av en ersättningsbar skada/sjukdom så ersätter försäkringen dina kostnader för veterinärvård, med avdrag för självrisk. Som veterinärvård räknas den undersökning och behandling din hund/katt får av veterinär. Några kostnader som inte ersätts är till exempel:

  • försäljning av foder,
  • kostnad för direktreglering eller utfärdande av recept,
  • kostnader för resor/transporter (ex. bilavgift och inställelseavgift) eller
  • förebyggande behandling som till exempel vaccination eller kloklippning. 

  Den fasta självrisken dras bara av en gång per 180 dagar, så den dras av från den första fakturan som inkommer till oss – därefter dras den inte igen förrän vid det första veterinärbesöket efter att 180 dagar har passerat.
  Din rörliga självrisk (15%, 20% eller 25%) dras av vid varje enskild faktura (veterinärbesök) som inkommer till oss.

  Här hittar du fler Vanliga frågor och svar.

 • Vi handlägger alla inkomna ärenden i turordning så snabbt vi kan, eftersom vi vet att det alltid är viktigt med smidig hantering när en älskad familjemedlem är sjuk eller skadad.

  Ibland behöver vi dock ytterligare information i samband med skadereglering, ofta i form av en journalkopia eller annat veterinärmedicinskt utlåtande. Oftast påverkar inte detta handläggningstiden, men ibland kan det orsaka en viss fördröjning. Vi återkommer givetvis till dig så snart vi har ett besked att ge dig.

  Här hittar du fler Vanliga frågor och svar.

 • Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den avdelning som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp.

  Det finns också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på Moderna Försäkringar eller till Moderna försäkringars överprövningsnämnd. Se all information om hur du kan få hjälp med ditt ärende

  Här hittar du fler Vanliga frågor och svar.