Symtom på HCM

HCM kan vara svår att upptäcka. Symtom kan vara nedsatt aptit, trötthet och andfåddhet, men ibland får katten inga symtom alls. Hankatter drabbas oftare än honor.

Veterinären kan ibland ställa diagnos genom att lyssna på kattens hjärta, men det sällsynt att HCM går att misstänka eftersom det inte ger upphov till några biljud. Om det förekommer oregelbundna hjärtslag görs en ultraljudsundersökning. Vid HCM förtjockas hjärtmuskulaturen och hålrummet i hjärtat blir mindre. Hjärtat kommer pumpa ut mindre blod vid varje hjärtslag och katten får inte tillräckligt med syre till cellerna.

HCM gör att små klumpar av levrat blod bildas i hjärtat. Dessa pumpas ut i kroppen och kan fastna i tunna blodkärl och orsaka en blodpropp. Vid en blodpropp får katten ont och kan bli förlamad i ett eller båda bakbenen.

 

Behandling av HCM

Det finns ingen behandling för att bota eller förhindra förändringen i hjärtmuskulaturen. Däremot går det att minska mängden blodproppar som kan bildas genom att ge blodförtunnande medicin. Katten behöver övervakas med täta besök hos veterinär. 

kattunge av rasen maine coon

Hälsoprogram för HCM

HCM är en ärftlig sjukdom och katter med HCM ska inte användas i avel. HCM beror bland annat på en mutation i ett protein och mutationen kan hittas vid en DNA-analys.

Katter som används i avel bör regelbundet undersökas med ultraljud för att upptäcka eventuella förändringar i hjärtmuskulaturen. En kattras som har hälsoprogram för HCM är Maine Coon.

Ersätter kattförsäkringen HCM?

Det är alltid viktigt att teckna en försäkring för katten tidigt, men om du har en kattras som omfattas av ett hälsoprogram är det extra viktigt. Kattförsäkringen kan ersätta veterinärvårdskostnader relaterat till HCM på en kattras med hälsoprogram, men då måste katten ha försäkrats före fyra månaders ålder och därefter varit oavbrutet försäkrad. Samma regler gäller för livförsäkringen som kan ge ersättning om katten måste avlivas. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Om du ska avla på din katt som omfattas av ett hälsoprogram, kommer du behöva göra DNA-test för att utesluta att katten bär på anlag för HCM. Eftersom detta test är ett förbyggande test kan du inte få ersättning från din kattförsäkring.

Vad kostar en kattförsäkring?

Läs mer om vår kattförsäkring och räkna ut ett pris direkt.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär