Vilka vaccin bör man ge katten och när?

Grundvaccinering på katter i Sverige är mot kattpest och kattsnuva. Vissa katter vaccineras också mot rabies. Det finns några fler vaccin, men enligt SVA är det främst dessa tre som är väsentliga.

Första vaccinering bör ges vid 8-9 veckors ålder och den andra sprutan 3-4 veckor senare. Sedan bör katten vaccineras igen vid 1 års ålder. Efter det bör vaccination mot kattsnuva göras varje år samt vart tredje år för skydd mot kattpest.

Det är viktigt att både utekatter och innekatter vaccineras. Utekatter kan utsättas för naturlig smitta som kan ge en viss immunitet. Innekatter utsätts inte för smitta och kan insjukna genom att husse eller matte får med sig smitta som kan ha fastnat på till exempel skorna.

Vissa katter kan reagera på vaccin, men biverkningar hos katten efter vaccination är ovanligt. Läs mer om biverkningar efter vaccination.

Ingår vaccination i kattförsäkringen?

Kattförsäkringen ersätter inte vaccinationer av något slag, eftersom det är en förbyggande behandling. Skulle det uppstå komplikationer till följd av en vaccination, som till exempel en allergisk reaktion, så omfattas det av kattens veterinärvårdsförsäkring. Läs i mer i våra fullständiga villkor under ”Undantag”.

Kattpest

Kattpest orsakas av ett parvovirus. Det är en mycket smittsam och ofta dödlig sjukdom hos katter i alla åldrar. Virus sprids genom kontakt med infekterade katter, främst via urin och avföring. Vissa katter som infekteras visar inga symptom alls medan andra katter som insjuknar kan bli väldigt sjuka. Vaccin mot kattpest är effektiva. En katt som är korrekt vaccinerad blir väldigt sällan sjuka och de sprider heller inte någon smitta i sin avföring.

Kattsnuva

Kattsnuva är ett samlingsnamn på olika luftvägsinfektioner orsakade av bakterier eller virus. Kattsnuva är mycket smittsamt och kan bli allvarligt för katten. Milda symptom är nostäppa och nysningar, mer allvarligt är att katten tappar aptit, får andningsbesvär eller att infektionen utvecklas till lunginflammation. Vaccin mot kattsnuva ger skydd mot sjukdomar som orsakas av herpes- och calicivirus. Vaccinationen förhindrar inte att katten blir infekterad men minskar symptomen. Vaccination mot kattsnuva förhindrar heller inte att katten kan sprida smitta.

kattunge får vaccin hos veterinären

Vaccinera vuxen katt

Du kan utan problem vaccinera en vuxen katt. Du kanske inte vet om katten är vaccinerad eller tar hand om en katt som du vet inte är det. Generellt räcker det att vaccinera mot kattpest vart tredje år samt mot kattsnuva årligen. Katter som bara vistas inomhus bör ändå vaccineras mot kattpest eftersom det viruset lätt kan följa med husse eller matte hem via skor och kläder. Rabies behöver du bara vaccinera mot om du ska resa utomlands med katten.

Vaccination vid resa utomlands

Om du ska ut och resa med katten måste katten vaccineras mot rabies, minst 21 dagar innan resa. Inom EU krävs att katten har en giltig vaccination, och för att resa till vissa länder utanför EU krävs det att man dessutom tar ett blodprov efter grundvaccinationen för att kontrollera så djuret har tillräckligt med antikroppar för att få åka.

Grundvaccinationen av rabies kan se olika ut beroende på vilket vaccin som används, antingen bara en spruta eller två sprutor med 3-4 veckors mellanrum. Katten ska vara minst 12 veckor gammal. På samma sätt varierar hur ofta djuret fortsatt ska vaccineras. Det här är information du kan få av din veterinär.

2288 Djurens vårdguide

Kontakta djurens vårdguide när du behöver vårdrådgivning för din katt. Ring 90228 alla vardagar kl 8-20.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär