Hundförsäkring

  • Vad en hundförsäkring kostar beror på bland annat på hundras, hundens kön, hundens ålder och var i landet du bor. Läs mer om Vad kostar en hundförsäkring hos Trygg-Hansa.

    Veterinärvårdsförsäkring med större omfattning och högre ersättningsbelopp kostar mer än en försäkring med mindre omfattning. Priset på hundförsäkringen påverkas också av vilken självrisk du väljer. 

    Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Räkna ut ditt pris och teckna din hundförsäkring.

  • Veterinärvårdskostnader är höga. Djurens sjukvård är inte subventionerad på samma sätt som för oss människor. Om olyckan är framme kan ett besök hos veterinären bli dyrt. För att inte behöva stå för hela kostnaden själv är det bra att ha en hundförsäkring.

  • Väljer du en lite högre självrisk för ditt djur så blir din försäkringspremie lite lägre, och tvärtom. Du kan välja mellan olika fasta och rörliga självrisker hos oss. Läs mer om självrisk.

    Exakt hur mycket priset påverkas kan du jämföra när du räknar fram ett pris på hundförsäkringen eller så hjälper vi dig att räkna. Ring oss gärna på 060-66 30 30.

    Den självrisk du väljer när du tecknar försäkringen går att ändra senare om du skulle vilja det, men tänk på att om något redan inträffat tillämpas den självrisk som gäller vid tidpunkten för sjukdomen/olycksfallet.

  • Ansvarsskydd, eller ansvarsförsäkring, skyddar dig som försäkringstagare vid skadeståndskrav från en motpart i samband med en skada eller en olycka. Det omfattas inte av djurförsäkringen.

    Försäkringen för din hund eller katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar det försäkrade djuret.

    För skador som hunden orsakar på annans egendom så finns möjligheten att pröva ersättningsfrågan från ansvarsdelen i din hemförsäkring. Kontakta därför det försäkringsbolag som har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

  • En äldre hund behöver i regel besöka veterinär oftare än en ung hund. Man kanske inte genomför några större komplicerade operationer på en gammal hund men även en liten skada kan bli kostsam.
    Man kan teckna en veterinärvårdsförsäkring för en hund som är upp till sju år gammal hos Moderna Djurförsäkringar. Hunden behåller ersättningsbeloppen för veterinärvård hela livet.

    Livförsäkringen upphör att gälla när hunden fyllt 10 år. För några få hundraser upphör den när hunden fyllt 8 år. Läs mer i fullständiga villkoren.

  • Hundförsäkringen gäller i hela världen under förutsättning att du kan återföra din hund till Sverige enligt de regler som Svenska Jordbruksverket har satt upp. Utanför Sverige gäller försäkringen max i ett år räknat från avresedagen.

    Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för resa till olika länder hos Jordbruksverket.

  • Ett dolt fel är en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men som inte dessförinnan har visat symptom eller annars varit känd. Sjukdomen eller defekten har inte kunnat upptäckas vid besiktning av valpen. Exempel på dolda fel är vattenskalle, medfödd dövhet eller missbildningar på inre organ.

    Uppfödaren/säljaren av valpen kan enligt konsumentköplagen bli skyldig att ersätta köparen om ett dolt fel uppkommer. En uppfödare har ansvar för dolda fel under tre år från valpens leveransdag.

    Om det inte finns en dolda fel försäkring för hunden hos uppfödaren kan du få ersättning från hundens veterinärvårdsförsäkring med omfattning Dubbel eller Trippel. Läs mer i de fullständiga villkoren.

  • Tandfrakturer, avbrutna tänder, sprickor, och liknande skador ersätts i de flesta fall, såvida det inte är en bakomliggande sjukdom som orsakat frakturen.

    Tandsjukdomar som till exempel karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen. De flesta av dessa bekymmer kan man förebygga med god tandvård för hund.

    Borttagande av kvarsittande mjölktänder ersätts under hundens första levnadsår om du har Trippel veterinärvård. En senare korrigering av bettet kan ersättas även från Enkel och Dubbel veterinärvård om hunden tidigare har haft ett felfritt bett – se fullständiga villkoren för närmare information.

  • Ja, om du är fodervärd till en hund kan du teckna en försäkring för hunden. När du har ingått avtal med Moderna Djurförsäkringar är det du som är försäkringstagare.
    För att information eller ersättning ska lämnas till annan person än försäkringstagaren, till exempel till ägaren av hunden, krävs en fullmakt från dig som försäkringstagare.

    Vill du teckna livförsäkring för hunden ska det framgå i ett fodervärdsavtal att du har rätt att teckna livförsäkring.

  • Det finns flera anledningar till att din försäkringspremie har ökat. Några faktorer som kan påverka är att din hund har blivit äldre, att du har flyttat till en annan bostadsort under året eller att hundrasen som din hund tillhör är mer drabbad av skador.
    Utöver det så gör vi generella justeringar för att möta de ökade kostnader som finns i veterinärvårdsbranschen och kostnadsutvecklingen i samhället i stort.

  • Det finns olika anledningar till att man vill avsluta sin hundförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig med uppsägning av försäkringen.

Kattförsäkring

  • Om du är fodervärd till en katt kan du teckna en försäkring för den. Försäkringstagare blir den som ingår avtal med Moderna djurförsäkringar. Om information eller ersättning ska kunna lämnas till annan än du som försäkringstagare, till exempel till kattens ägare, krävs en fullmakt från dig som försäkringstagare.

    Vill du teckna livförsäkring för katten ska det framgå i ett fodervärdsavtal att du har rätt att teckna livförsäkring.

  • Ett dolt fel är en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men inte kunnat upptäckas vid besiktning av kattungen. Exempel på dolda fel är vattenskalle, medfödd dövhet eller missbildningar på inre organ.

    Eftersom djur rent försäkringsjuridiskt räknas som varor kan en person (näringsidkare) som sålt en katt enligt konsumentköplagen bli skyldig att ersätta köparen om ett dolt fel uppkommer. En uppfödare har ansvar för dolda fel under tre år från kattungens leveransdag och har ofta en dolda fel försäkring för kattungarna.

    Om det inte finns en dolda fel försäkring hos uppfödaren kan du få ersättning från kattens veterinärvårdsförsäkring med omfattning Dubbel eller Trippel. Läs mer i de fullständiga villkoren.

  • Kattförsäkringen gäller i Sverige, men också i hela världen under förutsättning
    att du kan återföra din katt till Sverige enligt de regler som Svenska
    Jordbruksverket har satt upp. I dessa fall gäller försäkringen som
    längst i ett år räknat från avresedag.

    Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för resa till olika länder hos Jordbruksverket.

  • Tandfrakturer, avbrutna tänder, sprickor, och liknande skador ersätts i de flesta fall, såvida det inte är en bakomliggande sjukdom som orsakat frakturen. 

    Tandsjukdomar som karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen.

    TR/FORL omfattas av Trippel veterinärvård om katten försäkrats före 1 års ålder och ersättning lämnas med max 8000 kr per år.

    Trippel veterinärvård omfattar också borttagande av kvarsittande mjölktänder. En senare korrigering av bettet när katten har sina permanenta tänder kan ersättas även från Enkel och Dubbel veterinärvård om katten tidigare har haft ett felfritt bett – se fullständiga villkoren för närmare information.

  • Innekatter löper inte risk att råka ut för skador i trafiken eller från slagsmål med andra katter. Det finns fortfarande skador och sjukdomar som de kan drabbas av.

    Några av de vanligaste anledningarna till att katter behöver uppsöka veterinär är problem med mage och tarm för att de har ätit något olämpligt. De kan också drabbas av problem med urinvägarna eller skadas om de ramlar ut från ett fönster eller en balkong. Veterinärvård är kostsam och man kan få mycket hjälp från sin kattförsäkring.

  • På en gammal katt kanske man inte genomför komplicerade operationer men en äldre katt behöver vanligtvis besöka veterinär oftare än en ung katt. Även en liten skada kan bli kostsam.

    Hos Moderna Djurförsäkringar kan man teckna en veterinärvårdsförsäkring på en katt som är upp till sju år gammal. Katten kan behålla försäkringen hela livet och ersättningsbeloppen är samma hela kattens liv.

    Väljer man att teckna en livförsäkring för sin katt upphör den att gälla när katten fyller 13 år.

  • Din katt behöver inte vara vaccinerad för att du ska kunna teckna försäkringen.
    Det finns dock vissa sjukdomar som inte ersätts från försäkringen om katten inte är vaccinerad enligt rekommendationerna i FASS.vet. Läs mer i de fullständiga villkoren.

  • Väljer du en lite högre självrisk på din kattförsäkring så blir din försäkringspremie lite lägre, och tvärtom. Du kan välja mellan olika fasta och rörliga självrisker hos oss. Exakt hur mycket det påverkar priset vilken självrisk du väljer kan du få besked om via vår Kundservice. Ring oss gärna på 060-66 30 30. Läs mer om självrisk.

    Den självrisk du väljer när du tecknar kattförsäkringen går att ändra senare, men tänk på att om något redan inträffat tillämpas den självrisk som gäller vid tidpunkten för sjukdomen/olycksfallet.

  • Det finns olika anledningar till att man vill avsluta sin kattförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig med uppsägning av försäkringen.

  • Vad kattförsäkringen kostar beror på bland annat på hur gammal katten är och var i landet man bor.

    En veterinärvårdsförsäkring med större omfattning och högre ersättningsbelopp kostar mer än en försäkring med mindre omfattning. Priset på kattförsäkringen påverkas också av vilken självrisk man väljer. 

    Se vad kostar en kattförsäkring hos Trygg-Hansa.

Uppfödarförsäkring

  • Livförsäkring ger ersättning om hunden eller katten till följd av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorat sin avelsförmåga. Djuret ska bevisligen ha haft förmågan att fortplanta sig tidigare.
    Läs mer om detta i våra fullständiga villkor.

  • Nej, försäkringen omfattar inte hund eller katt som måste tas ur avel av avelshygieniska skäl.

    Avelhygieniska skäl kallar man sådana skäl som gör att det inte är lämpligt att avla på en särskild individ. Det kan till exempel vara att hunden/katten har en ärftlig sjukdom eller defekt eller att det finns en ökad risk för nedärvning av sjukdomen eller defekten. Hunden/katten har förmågan att fortplanta sig men det är inte lämpligt att avla på den.

  • Köparen av en valp eller kattunge ska teckna en försäkring direkt när de tar emot valpen/kattungen.
    Uppfödaren har en kullförsäkring som gäller för veterinärvård fram till att djuret levererats till den nya ägaren.

  • Föder man upp hundar eller katter räknas man normalt som näringsidkare. När man som näringsidkare säljer en valp eller kattunge till en privatperson omfattas man av Konsumentköplagen. Lagen skyddar konsumenten mot alltför oförmånliga villkor. När du som uppfödare säljer en valp eller kattunge till en konsument har du ett ansvar för de fel som djuret kan vara behäftad med, vare sig du vet om felet eller inte.

    Valpens/kattungens veterinärvårdsförsäkring gäller inte i första hand för dolda fel eftersom de funnits där när försäkringen tecknades. Däremot kan uppfödaren teckna en dolda fel-försäkring för de valpar eller kattungar som säljs. Säljaren av en valp/kattunge är skyldig att ersätta köparen för dolda fel upp till djurets köpesumma i tre år efter leveransen. Dolda fel-skyddet i kullförsäkringen gäller under denna tid (tre år).

  • Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för högst två kejsarsnitt, under förutsättning att djuret inte tidigare förlösts med kejsarsnitt. Självrisken vid det andra kejsarsnittet är alltid 5 000 kronor plus 25% av överskjutande kostnad. Läs mer i de fullständiga villkoren.

    För hundar av raserna Engelsk bulldogg, Fransk bulldogg, Bostonterrier och Chihuahua ersätts inte veterinärvård i samband med kejsarsnitt. Dock ersätts kejsarsnitt för dessa raser i samma omfattning som för övriga hundraser om hunden tidigare bevisligen själv fött fram registrerbar avkomma. 

  • Om du har tecknat en veterinärvårdsförsäkring och en livförsäkring för en tik eller katthona så behöver du inget extra tillägg. Du behöver heller inte meddela oss att du ska använda hunden/katten i avel. Kejsarsnitt och förlorad avelsförmåga ingår.

    Livförsäkringen ger ersättning om hunden/katten till följd av sjukdom eller olycksfall förlorar sin avelsförmåga. Hunden/katten ska bevisligen ha haft förmågan att fortplanta sig. Det finns också begränsningar till ålder och antal försök som gjorts till parning. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Anmäla skada

  • Din hundförsäkring ersätter kostnader för veterinärvård på din hund, men inte på en annan hund som den har bitit eller på annat sätt skadat.

    Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund och blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte. Det är ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring som omfattar den här typen av skadestånd. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

    Läs mer om vad som gäller vid bitskador.

  • Om du är missnöjd med hur din hund eller katt har behandlats på en veterinärklinik eller om du misstänker att djuret har felbehandlats, så kan du vända dig till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård hos Jordbruksverket:

    Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
    Box 322
    551 15 Jönköping

    Tel. 036- 15 58 53
    Fax. 036-19 05 46
    E-post. vetansvar@jordbruksverket.se
    Webbplats.  www.vetansvar.se

  • Om du inte får ersättning för en skada och anledningen är att skadan har förelegat innebär det att sjukdomen eller skadan har funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades.

    Ett exempel: Din hund eller katt blir plötsligt halt och det visar sig vid röntgen att det finns en pålagring i en led. Djuret har inte visat några symptom fram till dess, men veterinären bedömer att pålagringen har pågått under en längre tid, och skadan kan således börjat utvecklas före försäkringen tecknades även om symptomen visar sig först nu. Det är veterinärmedicinsk expertis som avgör när en sjukdom påbörjats.

  • Ett dolt fel hos en hund eller katt är en skada eller sjukdom som påbörjats redan innan veterinärbesiktning och leverans, men som inte visat symtom förrän efter detta.
    Exempel på dolda fel är vattenskalle, medfödd dövhet eller missbildningar på inre organ. Det är åkommor som har funnits vid en besiktning av valpen men inte möjligt kunnat upptäckas.

    En skada eller sjukdom som upptäcks eller borde ha upptäckts i samband med veterinärbesiktning vid leverans är dock inte ett dolt fel – den är ju upptäckt innan leverans.
    En ärftlig sjukdom eller utvecklingsrubbning som inte börjat utvecklas förrän efter leveransen är inte heller ett dolt fel.

    För att kunna bedöma om en skada eller sjukdom är ett dolt fel behöver vi förutom veterinärens kvitto även få en kopia på journalen, en kopia på veterinärintyget från besiktningen, samt en kopia på köpeavtalet.

    Uppfödaren tecknar ofta en dolda fel försäkring för valparna eller kattungarna.

  • Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar det försäkrade djuret.

    För skador som hunden eller katten orsakar på din egen egendom ser möjligheten till ersättning olika ut beroende på vilka villkor som gäller för din hemförsäkring. I många fall är allriskskador (plötsliga oförutsedda händelser) på lös egendom som till exempel en soffa undantagna från försäkringens omfattning om de är orsakade av djur. Kontakta därför det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för egendomsskador.

  • Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar det försäkrade djuret.

    För skador som hunden eller katten orsakar på annans egendom så finns möjligheten att pröva ersättningsfrågan från ansvarsdelen i din hemförsäkring. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

    Läs mer om ansvarsförsäkring för hundägare.

  • En reservation är en förtydligande text som visar ett undantag i din försäkrings omfattning, beroende på att din hund/katt redan har eller har haft en påbörjad sjukdom eller ett återkommande problem innan försäkringen tecknades hos oss.

    I de flesta fall då en reservation sätts, så skrivs denna förtydligande text in i försäkringen redan i samband med nytecknandet, för att det ska vara tydligt att en redan påbörjad sjukdom/skada inte omfattas. Ibland kan en reservation skrivas in senare i samband med skadereglering, om det framgår av journal eller annat underlag att den aktuella sjukdomen/skadan påbörjats redan innan försäkringen tecknades.

    Reservationstexten syns på ditt försäkringsbrev.

    En reservation kan vara permanent, eller omprövningsbar efter en viss tid. Är den omprövningsbar efter en viss tid så framgår det av ditt försäkringsbrev, liksom hur du gör för att få den omprövad.

  • I de flesta fall påverkar det inte alls din försäkring, utan den gäller precis som vanligt.

    I vissa fall kan dock en till synes liten åkomma – till exempel en urinvägsinfektion, en öroninflammation, eller kanske några röda utslag med lite klåda – vara ett första symtom på en bakomliggande sjukdom eller ett återkommande problem. Har de första symtomen påbörjats redan innan försäkringen tecknades, så kommer inte försäkringen att kunna ersätta kostnader relaterade till den bakomliggande/återkommande sjukdomen.

    Med anledning av ovanstående är det mycket viktigt att du upplyser oss om de åkommor din hund/katt har haft innan du tecknar försäkring hos oss. Vi guidar dig till att hitta bästa lösning för dig och ditt husdjur.

  • Vid exempelvis led- och skelettsjukdomar för hund eller plastikoperation av medicinska skäl så ersätts veterinärvårdskostnaderna under förutsättning att din hund eller katt varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder och sedan varit oavbrutet försäkrad sedan dess.

    Detta beror på att de flesta sådana problem relaterade till utvecklingsrubbningar debuterar under hundens/kattens utvecklingsperiod från c:a 4-18 månaders ålder, och är hunden/katten införsäkrad efter dess så är utvecklingsrubbningen oftast redan påbörjad, även om inga symtom hunnit visa sig då.

    Hunden/katten behöver inte ha varit försäkrad i ett och samma försäkringsbolag eller på samma försäkringstagare under denna tid, men försäkringen måste ha varit oavbruten, det vill säga påbörjats i det nya bolaget samma dag som den avslutats i det tidigare.

  • Karenstiden innebär att försäkringen inte omfattar sjukdomar som påbörjats inom de första 20 dygnen efter att försäkringsperioden startat. Har en sjukdom enligt veterinär påbörjats inom dessa första 20 dygn, men inte visat symtom förrän senare, så omfattas inte heller denna sjukdom av försäkringen.

    I vissa fall är försäkringen karensbefriad – om du till exempel flyttar din hund- eller kattförsäkring med samma omfattning utan avbrott från ett annat svenskt försäkringsbolag. Det är inte heller någon karens om du försäkrar en valp (under 14v) eller kattunge (under 14v) med ett veterinärintyg som är högst sju dagar gammalt och utan anmärkning. Se villkoren för närmare information.

    Vid olycksfall är det ingen karenstid.

    Läs mer om karens.

  • Som plastikoperation hos hund eller katt räknas all kirurgisk korrigering/operation av hud och/eller slemhinnor.

    Det behöver alltså inte vara på grund av utseendemässiga skäl, utan en plastikoperation på djur utförs nästan uteslutande av medicinska skäl.

    Plastikoperation för hund eller katt ersätts normalt under vissa förutsättningar, och för några raser ersätts vissa åtgärder inte alls. Se villkoren för närmare information.

  • Normalt ersätter din veterinärvårdsförsäkring kostnader för veterinärvård till följd av olycksfallsskador eller sjukdomar.

    Det kan finnas omständigheter som gör att ersättningen påverkas – din hund/katt kanske har varit drabbad av denna åkomma redan innan försäkringen började gälla, eller så måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att ersättning för just denna sjukdom eller behandling ska kunna utbetalas. Dessa förutsättningar omnämns i sådana fall i villkoren.

    I de flesta fall ersätter försäkringen, men vill du och din veterinär vara säkra på att en viss kostsam eller långvarig behandling är ersättningsbar innan ni påbörjar den, så finns alltid möjligheten att begära ett förhandsbesked. Veterinären kontaktar oss med journalkopior och den aktuella frågeställningen, och får därefter svar från oss redan i förväg om hur försäkringen kan hjälpa till. 

  • Den absolut vanligaste behandlingsformen vid tumörsjukdomar är operation. Vid vissa speciella cancerformer kan även strålning och/eller cellgiftsbehandling vara en möjlig behandling.

    Alla våra veterinärvårdsförsäkringar (Enkel, Dubbel och Trippel) omfattar kostnader för operation vid tumörsjukdom, under förutsättning att sjukdomen inte påbörjats innan försäkringen tecknades. Dubbel och Trippel veterinärvårdsförsäkring omfattar dessutom medicin som lämnas ut av veterinär eller hämtas ut på apotek.

    Har du Trippel veterinärvårdsförsäkring omfattar den även strålning och/eller cellgiftsbehandling vid tumörsjukdom.

Betalning

  • Premien du ska betala för försäkringsåret är kanske inte delbar med tolv (månader). Differensen som uppstår på grund av avrundning läggs till eller avräknas från antingen den första eller sista dragningen.

    Man betalar försäkringen i förskott. Dragning för en månad sker den 28:e i månaden närmast före. Medgivande måste vara godkänt innan den 17:e i månaden närmast före, för att dragning ska kunna ske den 28:e. Om medgivandet inte hunnit godkännas sker dragningen först den 28:e nästa månad. Den första dragningen kan därmed avse mer än en månad. Dragningarna därefter ska överensstämma med utlovat månadspris.

  • Ja, det är då den betalande som ska lämna Medgivande till autogirobetalning. Det kan ske både via pappersblankett eller via länk/inloggning med BankId. Viktigt att både personnummer och kontonummer som fylls i är den betalandes, och inte försäkringstagarens, samt att man fyller i och signerar såsom ”Annan betalare”.

  • Om du har valt att betala månadsvis är månadsbetalningen din årspremie dividerat med tolv. Det tillkommer ingen extra avgift.
    Den 20:e skickas det ett dragningsbesked till dig och där framkommer det hur mycket som planeras att dras. Ibland blir första dragningen större än snittpremien då försäkringarna normalt sett betalas förskottsvis.

  • Vi gör våra dragningar den 28:e varje månad. Skulle den 28:e vara en helgdag eller röd dag görs dragningen nästkommande vardag.

    Om det saknas pengar på kontot den 28e kommer vi att göra två nya försök de kommande två vardagarna. Om även dessa misslyckas kommer du få en påminnelse av oss. Där kommer det framgå att vi gör nytt försök nästa månad den 28:e. Om även den dragningen misslyckas kommer din försäkring att upphöra.

  • Betalas inte premien i rätt tid skickas först en påminnelse med en påminnelseavgift. Om premien fortfarande inte blir betald kommer försäkringen att upphöra.
    När premien sedan betalas kommer det att ses som att en ny försäkring tecknas från och med dagen efter det att premien betalades. Detta innebär att det kan bli ett glapp där djuret inte har varit försäkrat. Dels har försäkringen då en karenstid på 20 dygn, dels kan det vara så att vissa diagnoser inte längre kan omfattas av försäkringen. Sjukdomar eller skador som djuret har drabbats av före ikraftträdandet av den nya försäkringen ersätts alltså inte.

  • Om du fått sms, email eller brev från oss där vi ber dig säkerställa att det finns pengar på kontot från vilket autogiro dras betyder det tre saker:

    1. Vi lyckades inte dra pengar förra månaden för din/a försäkring/ar eller försärking/ar du står som betalare för
    2. Vi kommer dra pengar för två månader denna dragning.
    3. Om vi inte lyckas dra pengar denna månad kommer försäkringen/arna sägas upp retroaktivt från föregående månad.

    Vad ska jag göra?

    Så fort som möjligt säkerställa att pengar finns på kontot från vilket pengar dras för din/a försäkring/ar eller försärking/ar du står som betalare för. Vi drar den 28:e eller närmsta vardagen därpå och gör ett försök om dagen under närmsta 4 vardagarna med start den 28:e.

  • Med autogiro dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du kan aktivera autogiro på några olika sätt:

    1. Enklast är att gå in på Mina Sidor och aktivera där
    2. Kontakta kundservice 060-66 30 30 så skickar de dig en länk så att du kan signera ett autogiromedgivande med mobilt BankId.
    3. Fyll i den här blanketten för autogiromedgivande och skicka in den till oss.
    4. Logga in på din bank och klicka dig fram till "anmäl nytt autogiro". Sök på Moderna försäkringar och välj det alternativ som slutar på "privat". Betalnummer är ditt personnummer inklusive sekelsiffra om du vill att flera försäkringar ska kopplas på samma autogiro. Om du istället skriver in försäkringsnummer kopplas endast den enskilda försäkringen på autogirot.

Övriga frågor

  • Den 1 april 2022 gick Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa samman till en gemensam filial till Tryg Forsikring A/S. Filialen har bytt namn från Moderna Försäkringar till Trygg-Hansa Försäkring filial.

    Det enda som har ändrats för dig som kund är att företaget som ansvarar för din försäkring byter namn. Inget annat har förändrats.

    Du får som vanligt ett förnyelsebrev inför din nästa försäkringsperiod och pågående skadeärenden fortsätter som vanligt. Nya skador anmäler du på vår webb eller via telefon.

    Du kan känna dig helt trygg med att vi kommer informera dig i god tid om någon ändring sker som påverkar dina försäkringar eller våra kontaktvägar.

    Om du vill hålla dig uppdaterad kring samgåendet mellan Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa hittar du information på modernaforsakringar.se/trygg-hansa/

  • Vid köp av försäkring hos Moderna Djurförsäkringar hanterar vi dig som har skyddad adress med högsta möjliga sekretess. Du kan inte köpa dina djurförsäkringar på hemsidan utan vi ber dig istället kontakta vår kundservice via telefon.