Lär dig mer om kattrasen

Börja med att läsa på om den kattras som du har samt vilken avelsstrategi som finns för rasen. Varje kattrasklubb i Sverige har satt upp mål för aveln och om du tror att din katthona kan bidra till en positiv utveckling av rasen är hon lämplig att para med en noga utvald hankatt. Några kattraser har också hälsoprogram och dessa vill man undvika att avla på då det kan medföra ärftliga sjukdomar eller defekter. Läs mer om genetik och avel.


Lagar och regler

Det finns lagar och regler som talar om för kattägare hur man ska ta hand som sina katter. Det finns också specifika regler som gäller kattuppfödning och avel. Om man ska föda upp katter bör man sätta sig in i vilka lagar som gäller kring skötsel av katter, parning och försäljning av kattungar. Det finns också riktlinjer från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) som man bör följa för att katterna ska hålla sig friska och inte drabbas av smittsamma sjukdomar.  Lagar och regler för kattuppfödare.

vacker kattunge med blå ögon tittar mot kameran

Har du tid att ta hand om kattungar?

Det kräver mycket tid och engagemang att föda upp katter. Katter kräver inte träning och rastning i samma omfattning som hundar, men de kräver social samvaro och aktivering samt pälsvård och skötsel så att de håller sig friska. Tiden då katthonan är dräktig och när kattungarna föds är extra viktig. Man måste räkna med att hålla tät och regelbunden uppsyn över katthonan och ungarna. Det är också många timmars jobb att hålla rent efter katterna. Sedan kommer givetvis en period där man ska hitta rätt köpare till kattungarna och förbereda dem för försäljning. Kattuppfödning är också förknippat med en hel del kostnader. Läs mer om Kattuppfödning – vad kostar det?

 

Parningsbeslutet

När man har tagit beslutet att para sin katthona och planerat så att man har möjlighet att ta hand om en dräktig katt och en förlossning så gäller det att hitta en lämplig hankatt. Som uppfödare bör man läsa på en del, träffa andra uppfödare som har hankatt och komma överens om att en parning kan bli av. Det är lämpligt att skriva ett avtal med hankattsägaren samt få intyg på att hankatten är fri från parasiter och frisk i övrigt. Läs mer om Parning.

Kattens dräktighet och förlossning

Man kan omöjligt förbereda sig på alla scenarion som kan uppstå i samband med att katthonan är dräktig och vid en förlossning av kattungar. Genom att sätta sig in i hur det borde gå till och samla viktig kunskap kan man skapa så goda förutsättningar som möjligt för katthonan och hennes ungar.  Hur vet man till exempel att katthonan är dräktig? Hur kommer hon att må vecka för vecka? Hur vet jag att det närmar sig förlossning? Vilka komplikationer kan uppstå? Läs också mer om förlossningskomplikationer och kejsarsnitt hos katt.

 

Sälja kattungar

När det är dags att sälja kattungarna kanske man har tur att det redan finns en hel bunt med intresserade köpare. I annat fall kan man behöva hitta sätt att marknadsföra sina kattungar. Det är bra att ha en egen hemsida samt använda de forum som finns för raskatter. Det är viktigt att sätta sig in i vilka skyldigheter man har som säljare av kattungar och upprätta ett köpeavtal med varje kattungeköpare. Läs mer om att sälja sina kattungar.

Fler tips

  • Ta hjälp av erfarna uppfödare. Hör av dig till de kattmänniskor du har i ditt nätverk så att du har någon att fråga eller bara prata med.
  • Gör inte allt jobb själv. Det kommer under en period vara väldigt krävande, så det är bra att ta hjälp av familj, vänner eller en partner.
  • Räkna med att finnas till hands för kattungeköparna även efter försäljningen. På samma sätt som du säkert hade massor med frågor till uppfödaren av din första katt kommer de att vända sig till dig.
  • Skriv ner allt du ska komma ihåg. Gör en checklista med de viktigaste sakerna som till exempel avmaskning, försäkring, registrering osv. Läs mer om kattungarnas första veckor.

Uppfödarförsäkring

Vilka försäkringar behöver man som kattuppfödare? Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa, läs mer om våra erbjudanden.

Läs mer
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert