Vilka hundar får atopisk dermatit?

En hund som har en eller båda föräldrar som lider av atopi drabbas oftare av atopi än en hund med friska föräldrar. I en studie på labradorer har det konstaterats en ärftlighet på cirka 40%. Övriga raser har inte studerats, men troligen är ärftligheten liknande. Det finns flera raser som oftare får atopi än andra, till exempel West highland white terrier, schäfer, boxer, engelsk och fransk bulldog, Rhodesian ridgeback, retrieverraser och spanielraser.

Hur märks det att hunden har atopi?

Atopi är en sjukdom som vanligen drabbar hundar i åldern 6 månader upp till 3 år. Det är ovanligt att sjukdomen debuterar över 5 års ålder. Framför allt ses klåda på olika delar av kroppen. Förändringarna ses mest på huvudet runt nosspegel och på läppar, samt runt ögon och öron. Armhålorna och buken kan drabbas och även det hårlösa partiet mellan bakbenen och ibland långt fram på bröstet. Under svansen och i perinealområdet, det vill säga området mellan anus och könsdelarna, kan också förändringar ses. Tassarna kan drabbas och då framför allt huden mellan tårna och mellan trampdynorna.

Symtomen förvärras ofta av att hunden kliar sig och får ytliga hudskador som sekundärt kan infekteras med bakterier. Huden på de kliande områdena kan bli röd, mjällig och mörkfärgad och pälsen kan bli tunnare.närbild på liten pudel

Vad är hunden allergisk mot?

Det finns många olika ämnen i luften både utomhus och inomhus som kan orsaka allergiska reaktioner. Husdamm är i sig inte ett enskilt allergen, utan kan bestå av flera ämnen som pollen, hår från människor och djur, mögelsvampsporer, olika kvalster, växt– och textilfibrer. Epitel, det vill säga celler från det yttersta hudlagret, sprids kontinuerligt från människor och djur och kan ge upphov till atopi, speciellt om det är förorenat med saliv eller urin.

Pollen från träd, gräs och ogräs är också en vanlig orsak till allergi. Mellan 10–25% av de allergiska hundarna reagerar på något speciellt pollen och många hundar reagerar på flera olika pollensorter. I de fall där hunden har pollenallergi är klådan ofta säsongsbunden, framför allt i början av sjukdomen. Om klådan inte är säsongsbunden kan det istället röra sig om foderallergi.

Varför kliar sig hunden?

Om hunden kliar sig onormalt mycket kan man misstänka en allergi. Men för att ställa diagnosen atopisk dermatit krävs att andra orsaker till klåda först utesluts. Det kan till exempel vara hudinfektioner, parasiter (löss, loppor, rävskabb, mjällkvalster), psykiska stressfaktorer, torr hud och hög lufttemperatur. Naturligtvis kan flera orsaker till klådan förekomma samtidigt. Till exempel förekommer atopi och foderallergi ofta samtidigt och detta försvårar utredningen.

Klådan ska ha pågått mer än tre månader och det ska klia på ställen på kroppen som är typiska för sjukdomen. Om sjukdomen dessutom förekommer inom en ”riskras” och en förälder eller ett syskon har diagnosticerad atopi, så är det högst sannolikt att diagnosen hos den aktuella hunden är atopisk dermatit.

Pricktest på hund

Det finns speciella hudtester, så kallade pricktester, utarbetade för hund som med relativt stor säkerhet kan avslöja om hunden är allergisk mot vissa allergen. Pricktest utförs för att ta reda på vilket eller vilka olika allergen som hunden reagerar allergiskt mot. Eftersom allergin yttrar sig mot något ämne i hundens omgivning, så är det viktigt att de olika allergener som testen innehåller är sådana som hunden normalt träffar på i sin vardag. En hund som ska genomgå ett pricktest får inte behandlas med antihistamin eller kortison eftersom resultatet av testen då kan bli felaktigt. Testen utförs genom att färdigberedda lösningar innehållande olika allergen sprutas in i huden på ett rakat område på bröstsidan. Reaktionen avläses efter 15 minuter. Hudtesterna kan av olika anledningar ibland ge falska positiva eller negativa resultat, vilket gör att de inte är till 100% tillförlitliga.

Vad ingår i hundförsäkringen?

Utredning och behandling av allergi omfattas av veterinärvårdsförsäkringen. Om man har en försäkring som ersätter medicin får man också hjälp med de mediciner som veterinären skriver ut till hunden. Om man misstänker att hunden är allergisk är det inte lämpligt att byta försäkring. En försäkring gäller aldrig för sådant som har påbörjats innan försäkringen tecknades. Läs mer om vår hundförsäkring.

Läs mer om allergi hos hund.

Djurens vårdguide

Kontakta Djurens vårdguide genom att ringa 90228. De hjälper dig när du behöver vårdrådgivning för din hund.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär