Symptom efter ormbett på hund

Huggormen kan avge ett gift när de biter, men i de flesta fall avges inget gift utan huggormen avger flera olika allergi- och inflammationsframkallande ämnen. Om det sker en giftinjektion är giftet ganska starkt, men avges sällan i så stor mängd att det orsakar livshotande skador. Hunden får en mycket kraftig svullnad av den inflammation som uppstår vid bettstället. Om bettet sker i halsen kan andningen påverkas. Hunden kan också få allmänna symtom som kräkningar, diarré och buksmärta. Pulsen kan öka, hunden kan få blodtrycksfall, arytmi och till och med hamna i ett chocktillstånd.

Behandling efter ormbett på hund

Först och främst gäller det att minimera spridningen av giftet i kroppen. Genom att hålla hunden lugn ökar inte puls och blodtryck och därmed minskas spridningen av giftet till olika organ.

Hunden bör alltid undersökas av veterinär, men det är mer eller mindre bråttom till veterinären. Om hundens allmäntillstånd är påverkat och hunden har en kraftig svullnad måste den snarast till veterinär, annars är det viktigt att hunden undersöks inom cirka 4-6 timmar. På kliniken kontrolleras hjärtat och blodcirkulationen och hunden får smärtstillande och antiinflammatorisk medicin.

Behandling med motgift

Ibland är situationen för hunden så kritisk att den måste vara kvar på kliniken för att få dropp och i vissa lägen krävs en akutbehandling med ormserum som motgift. Huggormens gift har en kraftig  verkan på blodets förmåga att koagulera och giftet kan också orsaka att röda blodkroppar faller sönder. Vid en allvarlig förgiftning i samband med ett ormbett kan det därför behövas motgift eller blodprodukter som färskfrusen plasma eller röda blodkroppar.

Behandling med kortison

Tidigare har kortison använts för att behandla ormbett, men senare forskning har visat att det inte har någon mätbar effekt. Om hunden får andningsproblem kan det dock vara bra att behandla med kortison, men det bör avgöras av en veterinär.

huggorm på stenar

Hur gäller hundförsäkringen vid ett ormbett?

Undersökning och behandling efter ett ormbett omfattas av hundens veterinärvårdsförsäkring. Om hunden måste behandlas med serum kan det bli höga kostnader för en behandling. Eftersom det räknas som ett olycksfall så ersätter vi behandling efter ormbett även under en eventuell karenstid. Läs mer om vår hundförsäkring.

Hur lång tid tar det innan hunden återhämtat sig?

Under de första timmarna och dygnet efter ett huggormsbett kan hunden få påverkan på hjärta och blodcirkulation. Hunden kan sedan få skador på inre organ, till exempel lever och njurar om giftet spridit sig dit och då kommer hunden att börja visa symtom som ökad törst och kräkningar inom de kommande veckorna. Hunden bör ta det lugnt de första två veckorna och ska endast gå ut för att uträtta sina behov, i övrigt bör motion och träning undvikas. Om hunden får symtom som kräkningar och ökad törst efter ett par veckor bör en veterinär undersöka hunden och ta blodprover.

Läs mer om ormbett hos hund och katt.

2288 Djurens vårdguide

Kontakta djurens vårdguide om du behöver vårdrådgivning för din hund. Ring 90228 alla vardagar mellan 8 och 20.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär