Många foder innehåller samma sorts proteiner och det är därför möjligt att ett nytt foder som prövas innehåller samma proteiner som det som till en början gjorde hunden sjuk. Det kan vara så att flera fodermedel i kosten var för sig inte ger allergiska besvär, men tillsammans blir det för mycket och symtom utlöses. Det hela kompliceras av att hunden kan vara allergisk mot flera olika fodermedel, ibland i kombination med varandra. Hunden kan dessutom både ha foderallergi och atopi, det vill säga en allergi mot till exempel dammkvalster, hudepitel eller pollen. Läs mer om atopi hos hund.

Hur ser du att hunden är allergisk?

Det vanligaste symtomet på allergi hos hunden är klåda som inte är säsongsbunden. Klådan är ofta lokaliserad till tassar, öron, ansikte och i armhålor. Om hunden har upprepade öroninflammationer kan man behöver utreda för allergi. Symtom från mag–tarmkanalen kan förekomma och även akuta, snabbt insättande symtom som svullnad i ansikte förekommer.

Magproblem hos hund

Läs mer om olika magproblem hos hund och vad du kan göra för att hjälpa hunden.

Läs mer

Vad är det hunden inte tål?

Det går inte att ställa diagnosen foderallergi genom att bara utgå från de symtom hunden har. Om hunden har både hudproblem och mag–tarmbesvär går det att misstänka foderallergi, men det krävs en speciell test för att säkert ställa diagnos. Denna test kallas eliminationstest (uteslutningstest) och hunden behöver få en så kallad eliminationsdiet. Eftersom foderallergin kan ha utvecklats under en längre period mot sådana ämnen som finns i hundens vanliga foder eller mot sådant som hunden får i sig regelbundet, så gäller det att utesluta alla möjliga tänkbara ämnen som kan vara orsaken till besvären. Eliminationsdieten utesluter i möjligaste mån sådana ämnen och dieten ska innehålla fodermedel som hunden normalt inte äter. Det finns färdiga specialkomponerade foder som är framtagna som eliminationsdieter, men det går också att ge hunden en hemlagad eliminationsdiet.

liten hund welsh corgi ligger på golvet

Hunden måste äta dieten i minst 8 veckor eftersom det krävs minst 8 veckors diet för att hunden ska hinna bli helt ”ren” från allergiframkallande ämnen. Förbättring av symtomen kan ses efter varierande tid, några blir bättre efter bara något dygn och andra kan behöva äta dieten under flera veckor. Under eliminationsdieten får hunden inte äta något annat än den speciella dieten. Djurägaren får inte ge tuggben, godis eller hushållsrester och inte ens vitaminer eller andra tillskott. Oftast kombineras eliminationsdieten med en atopitest (pricktest) efter cirka 4 veckors diet. Efter 8 veckors eliminationsdiet provoceras hunden genom att man ger det gamla fodret igen. Först om hunden visar en försämring vid provokation kan man säkert ställa diagnosen foderallergi. Det är alltså först vid provokationen som diagnosen ställs!

Det är en ganska jobbig process att utreda en foderallergi och det gäller att vara motiverad för att klara 8 veckors strikt eliminationsdiet. Hunden måste vaktas noga så att inte någon välmenande person sticker åt hunden godis mitt under dieten. Dessutom kan det vara extra svårt om hunden har en tendens att äta allt den hittar under en promenad.

Vad ingår i hundförsäkringen?

Hundens veterinärvårdsförsäkring ersätter utredning, behandling och eventuell framtagning av hyposensibilisering för behandling av allergi. Vad som är viktigt är när det gäller den här typen av sjukdom är att hundens symtom inte får ha funnits innan försäkringen tecknades. Specialfoder till hunden ersätts inte av försäkringen, även om man köper foder på en veterinärklinik. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Läs mer om allergi hos hund.

Vad ingår i en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om veterinärvårdsförsäkring till hund.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär