Hur visar sig en allergisk reaktion hos hunden?

Det förekommer flera olika symtom vid en allergisk reaktion och symtomen förvärras ofta av sekundära reaktioner, till exempel att hunden får bakterieinfektioner i huden. Det mest karakteristiska symtomet är klåda. Klådan kan variera i svårighetsgrad och utbredning. Individuella variationer i känslighet har också stor betydelse för vilka symtom som uppkommer. Den så kallade klådtröskeln, vid vilken hunden börjar klia sig onormalt mycket, varierar mycket mellan olika hundraser och enskilda individer.

Allergiska reaktioner indelas i snabba och långsamma. De långsamma kallas även fördröjd överkänslighetsreaktion. Till de snabba räknas astma, urtikaria, nässelfeber och födoämnesallergier av den typ som ger svullnad i munhåla och svalg. Den livsfarliga anafylaktiska chocken räknas också hit. Symtomen vid anafylaktisk chock är bleka slemhinnor på grund av blodtrycksfall, snabb hjärtverksamhet och flämtande andning.

Vad är hunden allergisk mot?

De tre vanligaste allergierna är:

  • Atopi/atopisk allergi – En sjukdom som beror på olika omgivningsallergen, till exempel pollenallergi. De ger en allergisk reaktion som framför allt yttrar sig som hudbesvär. När besvären i form av klåda och hudproblem överväger symtombilden, kallas tillståndet atopisk dermatit.

  • Foderallergi – En överkänslighet mot vissa ämnen som finns i fodret.

  • Kontaktallergi – Allergi mot ämnen som huden kommer i kontakt med.

stor brun hund utomhus

Hur behandlas en hund med allergi?

Eftersom allergi orsakas av en kroppslig reaktion mot ett ämne, är den viktigaste behandlingen att förhindra att hunden kommer i kontakt med ämnet i fråga. Svårigheten är att konstatera vilket ämne som ger upphov till reaktionerna. Det är alltså av yttersta vikt att försöka ta reda på vilket eller vilka ämnen hunden reagerar på. Detta är inte alltid lätt. När och om detta/dessa ämnen har kunnat fastställas, finns två vägar att gå.

Om det är möjligt bör hunden helt och hållet undvika kontakt med ämnet. I många fall kan det vara både omöjligt att undvika ämnet i fråga och svårt att med säkerhet bestämma vilket eller vilka ämnen hunden är allergisk mot. Då kan hundens behandling till exempel bestå av hyposensibilisering (vaccinering).

Det går även att medicinskt försöka dämpa allergisymtomen, så kallad symtomatisk terapi. Symtomatisk terapi innebär att behandlingen riktas mot de symtom som uppkommit, men att själva grundorsaken inte kan eller går att behandla.

Vad ingår i hundförsäkringen?

Utredning och behandling av allergi omfattas av veterinärvårdsförsäkringen. Om man har en försäkring som ersätter medicin får man också hjälp med de mediciner som veterinären skriver ut till hunden. Om man misstänker att hunden är allergisk är det inte lämpligt att byta försäkring. En försäkring gäller aldrig för sådant som har påbörjats innan försäkringen tecknades. Läs mer om vår hundförsäkring.

Kontakta veterinär

Här hittar du bra tips och information om vad du ska tänka på innan du kontaktar en veterinär.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär