Utställning

Hur hunden bedöms på utställning ger information om hur bra hunden motsvarar hundrasens standard. Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift och rasstandarden beskriver hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra den uppgiften. På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. Domaren kan också bedöma olika fel.

Hunden kan vara med i olika klasser beroende på ålder och typ av hundras. Bedömningen går från det allra bästa ”Excellent” och i ett par olika nivåer ner till ”Sufficient” (godtagbar) eller till och med ”Disqualified” (diskvalificerad). Diskvalificerad blir en hund som i ringen visar aggressivitet, flyktbeteende eller har defekter som påverkar hundens hälsa och sundhet. Diskvalificerad blir också en hund som i sitt utseende inte är typisk för rasen eller har exteriöra fel.

hund tysk spets på utställning utomhus

Lydnadsmerit

På en tävling i lydnad fokuserar man på samarbete, precision och följsamhet. Man genomför olika moment tillsammans med hunden som till exempel sitta, ligga, apportera och hoppa över hinder. De olika momenten varierar i antal och svårighet beroende på vilken klass man tävlar i. Läs mer om att tävla i lydnad.

En hund som har lyckats bra på en lydnadstävling visar att den är arbetsglad, följsam och kan ha en bra kontakt med sin förare. Det här tyder på att den har en välutvecklad hjärna och kan innebära att den har bra egenskaper som kan föras vidare till en ny generation. Det är på en tävling givetvis svårt att avgöra hur mycket arbete som ligger bakom resultatet.

liten hund går fot med sin matte

Jaktmerit

Jakthundar kan man pröva i olika jaktprov. Jaktproven är arbetsprov som är utformade för att testa hundens förmåga att utföra den uppgift som den är avsedd att utföra. Proven skiljer sig givetvis åt beroende på om det är en apporterande fågelhund eller en vildsvinshund som ska testas.

Några exempel på de jaktprov som finns är:

  • Jaktprov för fågelhundar
  • Grytanlagsprov och grytjaktprov
  • Älghundsprov för älghundar
  • Jaktprov för drivande hundar
  • Jaktprov för vildsvinshundar

Syftet med jaktprov är att värdera hundens egenskaper för den typ av jakt den är avsedd för. Proven är uppdelade i olika moment som är viktiga för den specifika jakttypen och en domare bedömer hur hunden reagerar och utför uppgiften. De flesta jakthundar används också vid jakt. Hundens resultat vid vanlig jakt är inget som dokumenteras. Vill man se hur en jakthund arbetar under jakt kan man försöka få delta på en jakt eller ta kontakt med personer som kan lämna referenser.

Viltspårsmerit

Viltspårprov är en variant av jaktprov. Vid det här provet bedöms hur lämplig hunden är att användas vid eftersök på skadat eller dött vilt. Både jakthundsraser och andra raser kan göra viltspårsprov. Det finns ett par olika klasser och det som bedöms är framför allt hundens förmåga att spåra, hundens arbetstempo, att hunden kan koncentrera sig och är noggrann och att hunden kan arbeta självständigt.

fågelhund setter på jaktprov

Bruksprov

Om man har en hund av en brukshundsras, till exempel Rottweiler eller Schäfer, kan man pröva den i bruksprov. I provet testas lydnad samt hundens färdigheter i någon av grenarna sök, spår, rapport, patrull och skydd (fältprov). Det finns olika varianter av prov, men i alla ingår ett lydnadsmoment och ett fältprov. De olika fältproven som finns är:

  • Spår: Här ska hunden följa ett spår som en människa har gått.

  • Sök: Här ska hunden söka rätt på gömda personer. Beroende på klass så är området där hunden ska söka olika stort och hunden ska hitta upp till tre personer.

  • Rapport: Här ska hunden klara att springa självständigt en längre sträcka och snabbt spåra och hitta sin förare.

  • Patrull: I det här provet ska hunden patrullera en sträcka och kunna markera gömda personer. Hunden ska också hitta personspår och spåra som en spårhund.

  • Skydd: I det här provet iscensätter man ett angrepp där hunden ska försvara och skydda sig själv och sin förare. Det krävs en särskild licens för att få delta i det här provet.

en grupp hundar på lydnadsprov

Tävlingsmeriter

Det finns en rad olika hundsporter som hunden kan tävla i. Hur bra hunden presterar säger inte allt, men mycket om hur hunden svarar på träning och att prestera i lite mer pressade situationer. Några populära hundsporter är:

Om man vill ta ställning till vad en tävlingsmerit säger om en hund så får man titta på vad som krävs för att hunden ska göra ett bra resultat. Om hunden vinner för att den springer snabbast säger det inte så mycket om hundens egenskaper i övrigt, men om hunden vinner för att den är följsam, lydig och stabil trots många störande moment så är det information om vilka egenskaper hunden har.

border collie på en agilitybana

Mentalbeskrivning

Mentalbeskrivning (MH) är inget prov utan används för att få en bild av hundarnas mentalitet. Hunden får gå en bana med 10 olika moment och beroende på hur hunden reagerar får man en beskrivning av egenskaper som hanterbarhet, samarbete, lek- och kamplust, bytesintresse, nyfikenhet och rädsla med mera. Det är inte så att hunden kan bli godkänd eller underkänd, men man kan få bryta testet om hunden till exempel lägger på sig mer och mer rädslor under banans gång. Man kan som förare själv välja att bryta eller så bryter domaren.

Vilka reaktioner hunden visar är olika för olika hundraser. Precis som en standard för utseende finns det en rasstandard för mentala egenskaper. Man kan som hundägare läsa igenom den standard som finns och resultat från mentalbeskrivning inom rasen. Genom att känna till hundrasens grundförutsättningar kan man ha rätt förväntningar vid ett test.

Det finns en rad olika andra mentaltester som har olika nivå av svårighet. Till exempel BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund), MT (mentaltest hund) och Polisens lämplighetstest för hundar.

Vad kostar en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring och räkna ut ett pris direkt.

Läs mer
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert