Livmoderinflammation (pyometra)

Livmoderinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna hos tikar av alla raser och den vanligaste orsaken till bukoperation på tikar. I genomsnitt drabbas var fjärde tik av sjukdomen innan de fyllt 10 år. Pyometra är en allvarlig sjukdom, som leder till döden om den inte behandlas.

Den vanligaste behandlingen för pyometra är att operera bort livmoder och äggstockar. Efter det kirurgiska ingreppet är tiken kvar ett till två dygn på sjukhuset om allt går som det ska. I de fall där komplikationer uppstår kan tiken behöva behandlas många dagar på djursjukhuset

Korsbandsskada

Det är väldigt vanligt att man uppsöker veterinär på grund av hälta hos hunden. Hälta kan bero på en mängd olika saker, t ex en skada på korsbandet. Precis som hos människor kan hundens korsband gå av vid kraftig vridning eller annan stark påfrestning. Det är lite vanligare hos stora och tunga raser.

Om korsbandet går helt eller delvis av så krävs en operation för att återställa ledens funktion. Efter operation krävs ofta en ordentlig rehabilitering. Läs mer om korsbandskada hos hund.

Juvertumörer

Juvertumör är den tredje vanligaste tumörformen hos hundar. De uppträder oftast hos äldre tikar som inte är kastrerade eller som har kastrerats sent. Ca hälften av juvertumörerna hos tik är elakartade och ofta förekommer de i fler än en juverdel.
Den rekommenderade behandlingen för juvertumörer är kirurgisk, dvs. operation där man tar bort enstaka tumörer med god marginal, eller tar bort hela juverdelar.

dalmatiner valp undersöks av veterinär

Magproblem diarré/kräkningar

Den vanligaste anledningen till att hundar drabbas av kräkningar eller diarré är att de ätit något som de inte borde. Problemen går ofta över inom några dagar, men det kan hända att hunden behöver tas till en veterinär. Om hundens allmäntillstånd är påverkat, om man misstänker att de fått i sig ett främmande föremål eller om kräkningar eller diarré inte ger med sig efter att man har provat t ex specialkost så ska man uppsöka veterinär.

Eftersom orsaker till magproblem kan variera så varierar givetvis också vilken behandling som är lämplig. Om man måste ta ut ett främmande föremål kan man behöva göra en bukoperation. Om hunden efter diarré och kräkningar är uttorkad så kan de behöva dropp.
Läs mer om Magproblem hos hundar.

Traumatiska skador hud (stick- bit- skärsår)

Hunden kan få sår efter att ha skurit sig, slagits med en annan hund, stuckit sig på en gren m.m. Framför allt sår orsakade av en annan hund eller katt kan bli infekterade och då kan ett dränage behöva sättas. Läs mer om sårskador hos hund.

Omfattningen på en traumatisk skada kan givetvis variera mycket och därmed också behandlingen. Sår som bara behöver tvättas kan man ofta göra själv hemma. Om ett sår behöver sys blir ett besök hos veterinären nödvändigt.

Vad ersätter hundförsäkringen?

Hundens veterinärvårdsförsäkring ersätter undersökning, vård och behandling av de flesta sjukdomar eller skador som drabbar hunden upp till försäkringens maxbelopp. Du betalar självrisk och eventuellt sådant som inte omfattas av försäkringen.
Det finns begränsade belopp för vissa typer av undersökningsmetoder och det finns också vissa saker som är helt undantagna i försäkringen. Sjukdomar eller olycksfall som börjat eller inträffat innan försäkringen tecknades ersätts aldrig. Läs mer i våra fullständiga villkor eller kontakta oss om du har frågor.

2288 Djurens vårdguide

Ta hjälp av Djurens vårdguide när du behöver vårdrådgivning för din hund. Ring 90228 alla vardagar mellan 8-20.

Läs mer
Linnéa Kjellén