Varför får hunden livmoderinflammation?

Forskningen om pyometra har varit mycket omfattande, men mycket är fortfarande oklart när det gäller livmoderinflammation hos hund. Hormoner och bakterier bidrar till utveckling av sjukdomen. När tiken löper så är livmoderhalsen öppen och då kan bakterier tränga in i livmodern. Hos en del tikar gör hormonförändringarna i samband med löp att livmodern är mer mottaglig för infektion. Livmoderhalsen sluts i slutet av löpet och då kan bakterierna stängas in och orsaka inflammationen. Symptomen uppträder för det mesta från några veckor till ett par månader efter att tiken har löpt.

Hur visar sig livmoderinflammation hos hund?

Vid öppen pyometra töms variga, brunröda, illaluktande flytningar ut från vulvan genom den öppna livmoderhalsen. Det kan vara lindrigare symptom där tiken bara slickar sig baktill. Vid en sluten pyometra är livmoderhalsen sluten och inga flytningar syns till. Livmodern blir större och mer och mer varfylld.

Ökad törst och urinering, och efterhand nedsatt allmäntillstånd är andra symptom på pyometra. En del tikar får försämrad aptit, kräkningar, diarrér, buksmärtor och svullen buk. I senare stadium kan tiken få antingen feber eller undertemp, och snabb andning samt ökad puls. Det är väldigt vanligt att tiken inte visar några symptom alls förutom att den blir låg och hängig. Då tar det tyvärr längre tid att upptäcka problemen.

hund tollare ligger på soffan tittar mot kameran

Behandling av livmoderinflammation

Får tiken de beskrivna symptomen så bör veterinär kontaktas snabbt för livmoderinflammation kan bli mycket allvarligt. Åk direkt till en veterinärklinik som har akutmottagning eller kontakta Djurens vårdguide så kan de hjälpa till att hitta en tillgänglig mottagning. Det finns risk att livmodern brister om inte tiken kommer under behandling. Det kan leda till blodförgiftning och dödsfall.

Tiken undersöks i buken med ultraljud för att se om livmodern är vätskefylld och förändrad. Även röntgen används för att diagnostisera livmoderinflammation. Ett blodprov visar om det finns ett ökat antal vita blodkroppar, vilket kan tyda på inflammation, och för att se hur tikens allmäntillstånd är.

Den vanligaste behandlingen för livmoderinflammation är bortoperation av livmoder och äggstockar. Medicinsk behandling av livmoderinflammation kan i vissa lägen vara en väg att gå. Tiken kan av olika anledningar inte sövas eller opereras, eller den har ett stort avelsvärde. Medicinsk behandling kan bli lika kostsam som kirurgisk. Veterinärvårdsförsäkringen omfattar behandling av livmoderinflammation.

Ersätter försäkringen behandling av livmoderinflammation?

Tikens veterinärvårdsförsäkring ersätter undersökning, vård och behandling av livmoderinflammation, inklusive kastration. Symtomen får inte ha uppkommit innan försäkringen för tiken tecknades eller under karensen (de 20 första dagarna efter att du har tecknat försäkring).
Om tiken är en avelstik och har haft åtminstone en kull, kan livförsäkringen ersätta förlorad avelsförmåga. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Läs mer om Kastrering av hund.

2288 Djurens vårdguide

Ring 90228 om du behöver vårdrådgivning för din hund eller hjälp att hitta en tillgänglig veterinärklinik för ett akut besök.

Läs mer
Linnéa Kjellén