Hur vanligt är det med elakartade juvertumörer?

I hälften av fallen har tumörerna en elakartad karaktär. Vissa hundraser är mer drabbade än andra. Risken ökar när tiken blivit äldre än fem år. Man har också sätt att tikar som kastreras tidigt löper mycket mindre risk att drabbas.

Upptäcks tumörerna i ett tidigt stadium så är chansen för att hunden ska bli frisk god. Ofta ser du inga andra symptom än själva knölen eller knölarna. Genom att regelbundet känna igenom din tik kan du upptäcka förändringar.

Undersök din tik regelbundet:

  • Hitta en mysig plats och be tiken ligga på sidan eller på rygg. Ibland kan knölar kännas tydligare när hunden står.

  • Känn igenom bröstkorgen från ljumsken till armhålan på bägge sidor. Känn igenom varje juverdel noga.

  • Titta efter förändringar som svullnad, knölar eller ojämnheter. Leta även efter rodnad eller sår. Oftast är det störst risk att någon av juvren längst bak som drabbas.

 

Behandling juvertumör

Upptäcker du en misstänkt knöl så kontakta veterinär så fort som möjligt. Har tiken fått en knöl så tas den bort kirurgiskt och skickas på analys. Är det elakartat så kan det bli mer omfattande operation där ett eller flera juver tas bort. Även röntgen av lungor och brösthåla utförs, för att utreda om det finns tecken på spridning av tumören, samt ibland också ultraljudsundersökning av buken.

Vad ingår i hundförsäkringen?

Tikens veterinärvårdsförsäkring ersätter undersökning, vård och behandling när man upptäcker juvertumörer. Vad som är viktigt för denna typ av sjukdom är att tiken inte har visat symtom innan försäkringen tecknades. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Prognos juvertumör

Prognosen för tiken varierar beroende på hur stora tumörerna är när man tar bort dem. Det är vanligt med återfall men det kan dröja olika länge. Det bästa är att operera bort tumörerna så snart som möjligt. Det är därför det är så viktigt att undersöka sin tik regelbundet.

Risken finns att elakartade tumörer sprider sig till lungorna eller buken och ibland även till skelettet. Konstateras en spridning så är prognosen mycket dålig.

Läs mer om att kolla hundens hälsostatus.

Vilken veterinär ska man välja?

Vi har samlat råd och information som är bra att känna till innan man kontaktar veterinär.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär