Läs mer om fästingar:

 

Symtom på borrelia hos hund

Det är relativt ovanligt att hundar får symtom vid en borreliainfektion, cirka 95% av alla hundar som smittas uppvisar aldrig några symtom. Borreliainfektionen har en lång inkubationstid och symtom ses först 2-6 månader efter fästingexponeringen. De vanligaste symtomen är:

  • Intensiv smärta 3-4 dagar som leder till aptitlöshet och hunden blir trött och allmänpåverkad.
  • Hunden får feber och har svullna lymfkörtlar.
  • Hunden kan röra sig motvilligt eller väldigt stelt. Den kan också halta på ett eller flera ben.
  • Hunden kan få svullna leder som är varma vid beröring.

I svåra fall kan hundar utveckla mer allvarliga problem som hjärtsjukdom, störningar i centrala nervsystemet eller njursjukdom.

 

Hur ställs diagnosen borrelia?

Om hunden uppvisar symtom på en eventuell borreliainfektion bör den undersökas av veterinär.  Symtomen liknar de som förekommer vid flera andra sjukdomar och det är viktigt för veterinären att försöka utesluta borrelia. För att ställa diagnos kan veterinären ta ett blodprov och leta efter antikroppar, men det går även att leta efter bakterien i hundens vävnad med hjälp av så kallad PCR-teknik.

vallhund sitter i högt gräs

Behandling av borrelia hos hund

De flesta hundar som smittas utvecklar aldrig några symtom. De hundar som får symtom och diagnosticeras med borrelia behandlas med antibiotika och hunden svarar snabbt på behandling, redan efter en till två dagar kan den vara helt symtomfri. Behandling pågår dock längre tid och avslutas inte så fort hunden är symtomfri.

Ersätter hundförsäkringen behandling av borrelia?

Hundens veterinärvårdsförsäkring ersätter undersökning, vård och behandling av borrelia. Vad som är viktigt när det gäller den här typen av sjukdom är att hunden inte har visat symtom innan försäkringen tecknades. Läs mer om vår hundförsäkring.

Förhindra borrelia hos hund

Det är viktigt att du som hundägare förhindrar att din hund får fästingar. Du ska använda dig av fästingmedel under fästingsäsongen och om hunden trots fästingmedel får en fästing bör du snarast avlägsna fästingen.  

 

Borrelia hos katt

Borrelia kan smitta katter, men katter verkar motståndskraftigare än både människor och hundar och utvecklar sällan symtom. Man har genom blodprov påvisat antikroppar mot borreliabakterien hos katter, men man har inte sett att katter blir sjuka av infektionen. De kan alltså bli infekterade, men de blir inte sjuka. Om en katt skulle bli påverkad av borreliainfektion skulle den troligen uppvisa liknande symptom som hundar gör.

2288 Djurens vårdguide

Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för din hund. Samtalen är kostnadfria för dig som har hundförsäkring hos oss.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär