Läs mer om fästingar:

Symtom på TBE

TBEV-smittade hundar uppvisar mycket sällan några symtom. Det finns ett 20-tal fall beskrivna i litteraturen trots att många hundar har antikroppar mot viruset. Hundarna som uppvisade symtom fick grav hjärninflammation och hundarna avlivades eller dog inom bara några dagar upp till en vecka. Hundarna fick hög feber, förändrat beteende och symptom på problem i centrala nervsystemet med nedsatta reflexer, kramper och kraftigt påverkat allmäntillstånd.

Hur vet man att hunden är smittad med TBE-virus?

Den snabba sjukdomsutvecklingen och den mycket dåliga prognosen gör att diagnosen oftast ställs först när hunden dött eller avlivats. Diagnosen ställs vid undersökning av hjärnvävnaden.

Det förekommer att viruset hittas med hjälp av så kallad PCR-teknik eller att hunden har antikroppar som hittas vid ett blodprov.

liten hund rullar sig i torrt gräs

Behandling av TBE hos hund

Specifik behandling mot TBE saknas och prognosen är mycket dålig.

Förhindra smitta av TBE-virus hos hund

Det är viktigt att du som hundägare förhindrar att din hund får fästingar. Du ska använda dig av fästingmedel under fästingsäsongen och om hunden trots fästingmedel får en fästing bör du snarast avlägsna fästingen.  

Fästingmedel till hund

Vilket fästingmedel ska man välja? Vi har listat de olika alternativ som finns.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär