Läs mer om fästingar:

 

Kan anaplasma smitta från hund till människa?

Anaplasma kan inte spridas direkt mellan hund eller katt och människa. En fästing som delvis sugit blod på en hund eller katt utgör ingen smittorisk för människor.

Det finns även en variant av sjukdomen som kallas monocytär erlichios och den orsakas av bakterien Ehrlichia canis som sprids via den bruna hundfästingen, en fästingart som ännu inte normalt förekommer i Sverige.

 

Symtom på anaplasma hos hund

Det är relativt ovanligt att hundar får symtom vid en anaplasmainfektion, cirka 50 – 60% av alla hundar som har antikroppar mot anaplasma uppvisar aldrig några symtom. Anaplasma har en inkubationstid på cirka 1-2 veckor och symtom som förekommer är:

  • Feber, trötthet och nedsatt allmäntillstånd.
  • Smärta och ömhet i muskler och leder och hunden är ovillig att röra sig och blir i vissa fall liggande.
  • Lymfkörtlarna blir förstorade.
  • Ibland får hunden diarré, kräkningar, ökad törst och matvägrar.

stor brun hund utomhus i solnedgång

Hur ställs diagnosen anaplasma?

Om hunden uppvisar symtom på en eventuell anaplasmainfektion bör den undersökas av veterinär.  Symtomen liknar de som förekommer vid flera andra sjukdomar och det är viktigt för veterinären att försöka utesluta anaplasma. För att ställa diagnos kan veterinären ta ett blodprov och leta efter antikroppar. I det akuta skedet av sjukdomen går det ibland att hitta förändringar vid ett blodutstryk som undersöks i mikroskop, men det går även att leta efter bakterien i hundens vävnad med hjälp av så kallad PCR-teknik.

 

Behandling av anaplasma hos hund

De flesta hundar som smittas utvecklar aldrig några symtom. De hundar som får symtom och diagnosticeras med borrelia behandlas med antibiotika och hunden svarar snabbt på behandling, redan efter en till två dagar kan den vara helt symtomfri. Behandling pågår dock länge tid och avslutas inte så fort hunden är symtomfri.

Vad ingår i hundförsäkringen?

Hundens veterinärvårdsförsäkring ersätter undersökning, vård och behandling av anaplasmos. Vad som är viktigt när det gäller den här typen av sjukdom är att hunden inte har visat symtom innan försäkringen tecknades. Det är alltid viktigt att försäkra hunden tidigt i livet. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Går det att förhindra anaplasma hos hund?

Det är viktigt att du som hundägare förhindrar att din hund får fästingar. Du ska använda dig av fästingmedel under fästingsäsongen och om hunden trots fästingmedel får en fästing bör du snarast avlägsna fästingen. Läs mer om fästingmedel till hund.

Anaplasma hos katt

Anaplasma kan smitta katter, men katter verkar motståndskraftigare än både människor och hundar och utvecklar sällan symtom. I de fall infektionen orsakar sjukdom är symtomen ofta ospecifika. Det kan visa sig symptom som feber och generella tecken på smärta. Katten kan visa stelhet, ömhet, hälta och ovilja att röra sig.

Djurens vårdguide

Kontakta 2288 Djurens vårdguide när du behöver vårdrådgivning för din hund. Ring 90228!

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär