Hur ofta löper en katt?

En katt har normalt sitt första löp vid 6 – 9 månaders ålder. Det förekommer att katter börjar löpa både tidigare eller senare. Katter som lever i det fria påverkas av dagsljuset och under de ljusa månaderna kan de löpa flera gånger efter varandra. Därifrån kommer uttrycket ”marskatt” som beskriver hur katten beter sig vid löp, som alltså sker oftare när dagsljuset blir mer påtagligt under våren. Under höst och vinter när det är som mörkast löper de inte alls. Samtidigt finns det katter som bara löper en gång per år.
Innekatter påverkas inte av dagsljus på samma sätt utan där kan den konstgjorda belysningen inomhus påverka frekvensen på löpperioderna.

Viloperiod och förlöp

Anöstrus kallas den viloperiod då honkatten inte löper alls. Den periodens längd varierar alltså beroende på till exempel årstid.

Efter viloperioden kommer 1-3 dagar av förlöp, proöstrus. Det är nu äggblåsor växer till och kattens kropp förbereder sig för parning och befruktning. I äggblåsorna mognar äggen. Vissa honkatter förändrar sitt beteende när förlöpet startar men på vissa katter märker man ingenting alls.

Höglöpet

Det är under höglöpet (östrus) som katthonan kan bli dräktig vid parning. Höglöpet varar i ca en vecka. Det sker ingen ägglossning direkt i höglöpet utan det är parning som framkallar ägglossningen. Om ingen parning sker uteblir ägglossningen och de äggblåsor som har vuxit till återbildas. Här skiljer sig katter från de flesta övriga däggdjur.

Om man vill para sin katt är lämplig tidpunkt ett par dagar in i löpet. Ofta behöver parning ske några gånger efter varandra för att ägglossningen ska starta och äggen befruktas. Läs mer om parning av katter.

katthona burmilla myser med sin matte

Hur märker man att katten löper?

Eftersom katter inte har någon ägglossning innan parning så blöder de inte under löpet som till exempel hundar gör. Hos vissa honkatter märks det knappt alls att de löper medan hos många katter märker man en förändring i beteendet. Katten kan jama eller yla högt och intensivt. Katten kan få minskad aptit, tappa päls, gå ned i vikt och bete sig rastlöst. Ett annat vanligt tecken är att stryka kroppen, framförallt bakdelen, mot möbler eller människor.

Katten kissar inne vid löp

Det händer att katthonor som löper börjar kissa på oönskade ställen inomhus. Detta kan bero på att de markerar revir eller att de är oroliga och stressade på grund av löpet. Ett sätt att bli av med dessa beteenden är givetvis att kastrera honkatten. Om man planerar att använda sin katthona i avel får man hantera det på annat sätt. Om katthonan blir stressad och orolig vid löpet kan det hjälpa med feromoner som har en lugnande inverkan på katten och får den att känna en ökad trygghet. Läs mer om varför katten kissar inne.

Mer fakta om katter

Vi har samlat fler intressanta artiklar om katter.

Läs mer
Linnéa Kjellén