När ska man avmaska kattungar?

Kattungar bör avmaskas mot spolmask vid fjärde och sjätte levnadsveckan, därefter var fjärde vecka fram tills att kattungen flyttar till sitt nya hem. Kattungar kan smittas av spolmask via mjölken när de diar från kattmamman. Kattungar är också mer känsliga om de får mask eftersom deras immunförsvar inte är helt utvecklat.

Bandmask hos katt

Det finns flera olika typer av mask hos katt, men de två vanligaste är bandmask och spolmask. Katten smittas av bandmask när den äter andra smittade smådjur, till exempel möss, råttor och sorkar. Bandmask smittar inte mellan katter, utan det krävs en så kallad mellanvärd. Katter som jagar och äter mycket småvilt kan regelbundet behöva avmaskas mot bandmask. Det är sällan katten visar symtom vid en bandmaskinfektion, men ibland får katten matsmältningsrubbningar och lös avföring.

Spolmask hos katt

Mellan 5 och 15 procent av alla utekatter har spolmask. Katter som vistas enbart inomhus blir inte infekterade av spolmask och behöver därmed inte avmaskas.

De flesta friska, vuxna katter visar inga symptom på att de har spolmask. De symptom som kan förekomma är till exempel:

  • Att man ser spolmask i avföringen.
  • Att katten kräks och man ser spolmask i kräkningen
  • Att katten har diarré, magrar eller har svullen mage.
  • Att blinkhinnan kommer fram över ögat.

Andra parasiter som drabbar katt

Om man ska resa utomlands med sin katt kan man behöva avmaska mot andra parasiter än de som förekommer vanligt i Sverige. I vissa länder kräver man till exempel att katten är avmaskad för dvärgbandmask. Den avmaskningen ska göras av veterinär.

Om man håller på med kattuppfödning ska man vara uppmärksam på parasiten Giardia som framför allt förekommer hos kattungar och lever i kattungens tarmar. Kattungen bajsar ut cystor av Guardia som sedan kan överleva i omgivningen ganska länge. Andra katter kan då bli smittade och parasiten påverkar tarmens normala funktion. Katten kan visa symptom som diarré, viktminskning och kräkningar.

En annan parasit som framför allt ger symptom hos kattungar är Isospora. Parasiten orsakar diarré hos kattungar. En smittad katt utsöndrar mikroskopiska cystor i avföringen som kan leva kvar länge i omgivningen och på så sätt smitta andra katter.

Avmaskningsmedel – behandla katt mot mask

Om du misstänker att din katt har mask, kan du skicka in ett avföringsprov för analys. ”Kolla Masken” är ett provtagningskit som finns att köpa hos veterinärer, på apotek och via e-handel.

Fråga din veterinär om vilket avmaskningsmedel du ska välja till din katt när du har fått provsvaret. Det är viktigt att använda rätt avmaskningsmedel för att motverka resistensutveckling mot avmaskningsmedel.

Ersätter kattförsäkringen avmaskningsmedel?

Avmaskning i förebyggande syfte ersätts inte ur kattens försäkring. Veterinärvårdsförsäkringen kan ersätta avmaskning om det finns en diagnos där avmaskning är ett led i behandlingen. Avmaskningsmedicinen måste då vara receptförskriven. Läs mer om vår kattförsäkring.

Läs vad som gäller för avmaskning av hund här.

Vanliga sjukdomar hos katt

Här hittar du beskrivninga av symptom och behandling för många vanliga sjukdomar hos katten.

Läs mer
AuthorPlaceHolder
Emilia Nilsson

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär