Vilka vaccin får katten?

Katter vaccineras mot kattens parvovirus, mot herpesvirus (även kallat rinotrakeitisvirus) och mot calicivirus.

  • Kattens parvovirus orsakar kattpest. Viruset angriper och skadar slemhinnan i magtarmkanalen vilket kan leda till kräkningar och diarré. Det kan även orsaka en kraftig minskning av antalet vita blodkroppar (panleukopeni).

  • Kattens herpesvirus ger en infektion i de övre luftvägarna.

  • Kattens calicivirus orsakar ögoninflammation, näsflöde och inflammation i munslemhinnan och kan även ge inflammation i lederna i kroppen.

Kattsnuva är en övre luftvägsinfektion som ofta orsakas av flera infektionsagens, som herpesvirus och calicivirus och bakterier som Bordetella bronchiseptica och kattens klamydia (Chlamydophila felis). Läs mer om vaccination av katten.

Vilka biverkningar kan katten få av vaccin?

De flesta katter som reagerar på en vaccination får en allergisk reaktion som dyker upp efter 30 min upp till ett par timmar efter vaccinationen. Katten kan blir trött efter vaccinationen och få nedsatt allmäntillstånd. Katten kan också få feber, hastig andning, kräkningar och diarré. Katten blir inte sjuk av vaccinet utan får biverkningar.

Andra symtom som förekommer är hudreaktioner som nässelutslag, hudrodnad, utspridda, kortlivade upphöjningar i huden och klåda. De kan även få en lokal reaktion på injektionsstället. Den lokala reaktionen dyker upp cirka 1 vecka efter vaccinationen och känns som en liten knöl i nackskinnet.

Ibland uppstår en allvarlig akut allergisk reaktion (anafylaktisk chock) med effekter på hjärta och kärl som hjärtklappning, svag puls, sänkt blodtryck och bleka slemhinnor. Katt som får en anafylaktisk chock kan även få påverkan på andningsvägarna.

Det förekommer även att katter kan få en nybildning på injektionsstället i nacken, ett injektionsrelaterat sarkom. Den exakta orsaken till denna nybildning är inte känd, men det är ofta yngre katter som drabbas. Det är dock ingen vanlig reaktion, i Sverige finns en enda rapport om en katt som fått ett injektionsrelaterat fibrosarkom.

Hur vanligt är det att katten mår dåligt av vaccin?

Med tanke på hur väldigt många katter som vaccineras varje år så är det väldigt få fall som rapporterats. Även om det kan finnas ett mörkertal så är det tydligt att risken för biverkningar är mycket låg. Vaccinationer är det enda säkra sättet att förhindra att katter drabbas av allvarliga smittsamma sjukdomar. Det är tack vare att vi är bra på att vaccinera våra husdjur som vi ser väldigt lite av dessa sjukdomar i Sverige.

Vad gör jag om min katt får biverkningar efter vaccinationen?

Om din katt drabbas av några symtom efter att den blivit vaccinerad, kontakta omedelbart veterinär. Det kan vara bra att börja med att boka ett videomöte med en veterinär på FirstVet och där få hjälp med att avgöra om katten behöver undersökas av veterinär eller om biverkningen är så pass lindrig att det går att avvakta hemma och bara hålla katten under uppsikt.

2288 Djurens vårdguide

Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för din katt. Tjänsten är öppen alla vardagar 8-20.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär