Hur smittar rabies?

Rabies orsakas av ett virus som infekterar nervvävnad och påverkar centrala nervsystemet. I de länder där rabies finns är det framför allt vilda djur som sprider smitta. I Europa är till exempel rävar och fladdermöss en viktig smittkälla. Ibland smittar de till andra djurarter.

Typiskt så smittas rabies genom bitsår. Viruset utsöndras i saliv och vid ett bett kommer saliven i direkt kontakt med nervvävnad. Viruset kan också spridas genom att saliv kommer i kontakt med slemhinnor i till exempel mun eller luftvägar. Viruset är beroende av att spridas direkt från individ till individ.

Symptom på rabies hos katt

Inkubationstiden är extremt varierande, från en vecka till flera månader. Viruset orsakar beteendeförändringar och förlamningar. Tidiga symptom är ofta lindriga förändringar i beteendet, som att tama katter blir skygga eller jamar mer. Därefter gör inflammationen i hjärnan att katten får ett nervöst och aggressivt beteende. Katten dreglar mycket och kan inte dricka. Tillslut förlamas katten stegvis och katten dör oftast av andningsförlamning. När de neurologiska symptomen visar sig leder sjukdomen så gott som alltid till döden inom en vecka.

Det finns ingen behandling mot rabies. Misstänker man att katten har blivit smittad så kan man välja att avliva den för att förkorta lidandet.

 

Vad bör jag tänka på

Rabies har inte setts i Sverige på väldigt länge, men viruset finns spritt i många länder. Du skulle kunna stöta på ett smittat djur på en semester utomlands. Alla djur med avvikande beteende, i länder där rabies förekommer, bör hanteras med försiktighet. Det är dessutom så att det smittade djuret kan utsöndra virus i 14 dagar innan det börjar visa symtom.

Rabies är enligt lag en anmälningspliktig sjukdom. Om du misstänker att din katt eller ett annat djur drabbats av sjukdomen måste du genast kontakta en veterinär. Innan veterinären kan undersöka djuret måste stänga in katten inomhus och låt den inte komma i kontakt med djur eller människor. Om det finns misstanke om att katten bitit andra djur så måste dessa också isoleras.

Ska du ta med katten utomlands måste du vaccinera den mot rabies. Läs mer om vaccination av katt.

Vaccinera katten

Genom att vaccinera katten korrekt minskar vi spridning av flera allvarliga sjukdomar.

Läs mer
Linnéa Kjellén