Hur smittar kattsnuva?

Kattsnuva är mycket smittsamt och kan bli allvarlig för katten. Det är en sjukdom som ofta ses där många katter vistas, framför allt ovaccinerade katter. Smitta överförs genom direktkontakt mellan katter eller vid indirekt kontakt via gemensamma mat- eller vattenskålar. Människor kan få med sig virus eller bakterier på händer eller kläder och på så sätt sprida smittan till fler katter. En infekterad katt kan vara bärare av smitta under en lång tid efter det att den tillfrisknat, framför allt herpesviruset.

Kattens nos rinner och den har feber

Katten visar oftast symptom 2 till 6 dagar efter att de blivit smittade. Typiska symptom är nostäppa, rinnande nos och ögon samt nysningar och hosta. Sjukdomen kan också visa sig som sår i munnen, nedsatt aptit, feber och påverkat allmäntillstånd. I få fall utvecklas kattsnuvan vidare till lunginflammation.

Vissa katter får milda symptom som enstaka nysningar och lite rinnande nos, medan andra blir kraftigt påverkade. De flesta katter blir friska efter någon vecka.

Om katten har infekterats med herpesvirus kan de få en infektion som är latent, det vill säga finns kvar i kroppen. Katten kan få utbrott av kattsnuva i samband med till exempel stress.

katt gömmer sig under ett täcke

Behandling av kattsnuva

Behandling av kattsnuva ser olika ut beroende på vilket smittämne som orsakat infektionen. Om katten drabbats av ett virus ges främst understödjande behandling så att katten får i sig tillräckligt med näring och nos och ögon hålls rena. Det här kan du ofta göra själv hemma.

Katters aptit är beroende av att de kan lukta. Om luktsinnet försämras, som det ofta sker vid kattsnuva, så får katten nedsatt aptit. Ljummen burkmat luktar mer än torrfoder, så det vara ett alternativ för att få i katten mat.

Om katten inte äter alls eller får svårt att andas så behöver de hjälp med vård av en veterinär. De kan behöva dropp eller till och med sondmatning. Om katten infekterats av en bakterie kan man behandla med antibiotika. Meddela veterinären att du misstänker kattsnuva så att katten kan få komma direkt in på ett rum och inte sitta i väntrummet med andra djur, på grund av smittorisken.

Omfattar kattförsäkringen behandling av kattsnuva?

Veterinärvårdsförsäkringen för katten ersätter undersökning, vård och behandling av kattsnuva. Katten får inte ha visat symtom från ögon och övre luftvägar innan försäkringen tecknades eller under karensen (de 20 första dagarna efter att försäkringen tecknats).
Kattförsäkringen ersätter inte kostnaden för att vaccinera mot kattsnuva. Läs mer om vår kattförsäkring.

Hjälper det att vaccinera katten mot kattsnuva?

Det finns vaccin mot herpes- och calicivirus. En vaccinerad katt kan fortfarande bli infekterad men de får mildare symptom om de smittas. Det är viktigt för oss kattägare att veta att vaccination inte förhindrar att katten blir infekterad och inte heller förhindrar att katten kan sprida smitta. Däremot kan man som sagt lindra kattens lidande.

Läs mer om vaccination av katt.

2288 Djurens vårdguide

Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för din katt. Samtalen är kostnadsfria för dig med kattförsäkring hos oss.

Läs mer
Linnéa Kjellén