Magproblem diarré/kräkningar

Den vanligaste anledningen till att katter drabbas av kräkningar eller diarré är att de ätit något som de inte borde. Problemen går ofta över inom några dagar, men det kan hända att katten behöver tas till en veterinär. Om kattens allmäntillstånd är påverkat, om man misstänker att de fått i sig ett främmande föremål eller om kräkningar eller diarré inte ger med sig efter att man har provat t ex specialkost så ska man uppsöka veterinär. Läs mer om varför katten kräks.

Eftersom orsaker till magproblem kan variera så varierar givetvis också vilken behandling som är lämplig. Om man måste ta ut ett främmande föremål kan man behöva göra en bukoperation. Om katten efter diarré och kräkningar är uttorkad så kan de behöva dropp.

Sårskador i huden/varbölder

En sårskada kan uppstå på många sätt. Framför allt utekatter drabbas av sårskador efter hund- eller kattslagsmål. De kan också skada sig på glas, taggtråd och annat.  Alla sår ska tas på allvar. Ytliga sår kan man ta hand om själv hemma. Bitskador eller andra skador som går igenom huden kan ge upphov till infektioner och bölder så då behöver man ofta uppsöka en veterinär. Läs mer om sårskador hos katt.

Hos veterinären kan större sår sys. Om en böld har bildats så öppnar de bölden och gör rent. I större sår sätts ett dränage. För att minska risken för infektioner får katten antibiotika. I samtliga fall brukar man behöva söva katten.

Urinsten

Urinvägssjukdomar är ett av de vanligaste problemen hos både hon- och hankatter. Oftast uppstår akuta problem hos hankatter. Hos äldre djur är det vanligt med urinvägsinfektion. Katten kan också drabbas av stopp i urinröret pga. t ex urinsten och detta kan bli väldigt allvarligt.

Urinvägsinfektion behandlas med antibiotika. Urinsten behandlas med att urinvägarna spolas och katten får specialdiet. I vissa fall kan operation krävas. Läs mer om urinsten hos katt.
liten gråvit katt med krage ligger på golvet

Avmagring/Anorexi

Avmagring kan bero på flera olika saker, mer eller mindre allvarliga. Om en katt normalt inte är smal och magrar så bör man vara uppmärksam. Om en katt matvägrar är det ofta allvarligt och kräver utredning för att fastställa behov av behandling.

Anorexi utreds genom provtagning för att fastställa behov av behandling.

Giftstruma

Giftstruma är en av de vanligaste hormonella sjukdomarna hos äldre katter. Symtomen uppträder från cirka 8 års ålder men katter från 4 år och uppåt kan drabbas. Giftstruma innebär att det produceras mera sköldkörtelhormon än normalt.

Den vanligaste behandlingen är med tabletter som kräver många besök hos veterinär för att justera dosen och följa upp att medicinen fungerar. Andra behandlingsmetoder är operation eller behandling med radioaktivt jod. Läs mer om giftstruma hos katt.

2288 Djurens vårdguide

Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för din katt. Djurens vårdguide ger dig råd om vad du själv kan göra eller hjälper dig att hitta rätt veterinär.

Läs mer
Linnéa Kjellén