Symtom på giftstruma hos katt

Giftstruma är en vanlig sjukdom hos katt. Fler än 9 % av alla katter över 10 års ålder insjuknar. Överproduktionen beror oftast på en godartad tumör i sköldkörteln, bara cirka 5 % av tumörerna är elakartade.

Vanligen ses en ökad aptit och ökad törst, men trots det går katten ner i vikt. Kräkningar och diarré förekommer och pälsen kan bli matt och "skivig". Många katter blir rastlösa och oroliga, jamar mer och vandrar omkring på nätterna. Det förekommer även att katten kan bli apatisk, slutar äta och bara ligger. Den höga hormonnivån orsakar en snabb hjärtfrekvens och ett högt blodtryck som i förlängningen kan leda till förstorat hjärta och hjärtsvikt. Njurarna påverkas också negativt av det höga blodtrycket. Katten får även en förstorad sköldkörtel.

Hur ställs diagnosen giftstruma?

Diagnosen ställs lätt med hjälp av ett blodprov där hormonet T4 är förhöjt om katten lider av hyperthyreoidism. Det är vanligt att katten även har förhöjda levervärden, men de brukar återgå till det normala när katten behandlas.

Ibland går det inte att avgöra säkert med enbart ett blodprov och då genomförs en så kallad scintigrafisk undersökning av sköldkörteln.

söt röd och vit katt ligger i mattes knä

Behandling av giftstruma på katt

Det finns flera olika behandlingsalternativ. De vanligaste behandlingsmetoderna är

  • medicinsk behandling med tabletter eller oral lösning
  • jodfritt foder, eller
  • behandling med radioaktivt jod

Tabletterna minskar produktionen av ämnesomsättningshormonen i sköldkörteln. Det krävs daglig medicinering under resten av kattens liv. Den första tiden krävs täta återbesök med provtagning för att ställa in rätt dos och kontrollera att katten inte får biverkningar i form av rubbningar i blodkropparnas antal och funktion. Njurarna kontrolleras också med jämna mellanrum så att de fortsätter att fungera normalt när blodtrycket sjunker. De vanligaste biverkningarna av tabletterna är kräkningar, diarré, minskad aptit och klåda.

Ett jodfritt foder kan också ha en avgörande effekt. Det är viktigt att katten inte äter någonting annat eftersom små mängder annan mat och godis kan leda till att katten får i sig för mycket jod.

Vid behandling med radioaktivt jod får katten en injektion under huden. Det radioaktiva jodet tas upp i sköldkörteln och förstör de celler som producerar för mycket hormon och minskar sköldkörtelns storlek och aktivitet. De friska cellerna befinner sig i vilofas och påverkas inte lika mycket av strålningen. När hormonnivåerna sjunker vaknar dessa celler till liv och börjar producera normala mängder av hormonet. Biverkningarna är relativt få och majoriteten av katterna kan sedan leva ett liv utan medicinering. Detta behandlingsalternativ är inte lämpligt om katten bor i ett hushåll där någon är gravid eller om det finns små barn.

Tidigare behandlades giftstruma genom att veterinären kirurgiskt avlägsnade delar av sköldkörteln, men denna behandlingsform används mer sällan i och med möjligheten att behandla med radioaktivt jod.

Vanliga sjukdomar hos katt

Här hittar du några av de vanligaste sjukdomarna hos katt.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär