Urinvägsproblem hos katter

De tre vanligaste urinvägsproblemen är urinsten/urinkristaller (urolithiasis), urinvägsinfektion (cystit) och urinträngningar (inflammation i urinvägarna).

Urinkristaller/urinsten är det mest akuta problemet eftersom det kan orsaka stopp i urinvägarna. Det är framför allt hankatter som kan få stopp i urinvägarna eftersom passagen genom vissa delar av urinröret och genom penis är trång och små kristaller och stenar kan fastna. Vid stopp i urinvägarna måste katten snarast till veterinär eftersom det annars kan leda till mycket allvarliga symtom och i värsta fall kan katten dö.

Katten kissar inte

Det första tecknet på att något är fel är att katten kissar på fel ställen till exempel utanför lådan eller ofta går till kattlådan. Katten försöker gång på gång kissa, ibland kommer bara några droppar per gång och ibland kommer inget alls. Urinen kan bli rostfärgad eller röd av blod. Katten blir även orolig, slickar sig mycket om könsöppningen, kan gå med krummad rygg, gömma sig eller visa tecken på smärta från buken. Läs mer om att katten kissar inne.

Om det kommer några droppar varje gång katten försöker kissa räcker det att ta katten till veterinär inom något dygn, men om katten försöker kissa och inget kommer måste den omgående undersökas av veterinär.

Vissa katter bildar små kristaller av olika ämnen i urinen. Kristallerna börjar sedan klumpa ihop sig och kan till sist bilda stora stenar. Både hankatter och honkatter kan bilda kristaller, men honkattens urinrör är inte lika trångt som hankattens och därmed får honkatter mer sällan stopp i urinvägarna. Honkatten börjar istället småkissa, ofta blodblandat.

röd katt gömmer sig under en säng

Behandling av urinsten

För att ställa en korrekt diagnos krävs ett urinprov. I mikroskop går det att hitta bakterier vid en urinvägsinfektion och kristaller om det är frågan om urolithiasis. Veterinären kan ta ett urinprov genom att antingen försiktigt klämma på blåsan för att få ut urin, genom att ta ett urinprov direkt från urinblåsan med hjälp av en spruta genom bukväggen (en lugn katt behöver inte sövas, men ofta behöver katten sövas) eller genom att lägga en kateter.

Det går att med hjälp av röntgen hitta urinstenar och med ultraljud kan urinblåsa och urinvägarna undersökas. Många gånger tar även veterinären ett blodprov för att kontrollera framför allt lever och njurar. Om katten har urinstopp skadas i första hand njurarna och därför är det viktigt att ta ett blodprov.

Om katten har en bakterieinfektion behandlas den med antibiotika. Veterinären undersöker vilken typ av bakterier som finns i urinen, många gånger görs en bakterieodling så att rätt antibiotika ordineras. Om katten har en inflammation i urinvägarna behandlas den med antiinflammatorisk medicin.

Katten kan få flera olika typer av kristaller och beroende på vilken typ av kristall katten har kan den behandlas med ett specialfoder som löser upp kristallerna. Om det bildats större stenar i urinblåsan måste de opereras ut. Specialfoder som löser upp stenar är noga sammansatta och bör bara användas under en begränsad period. Efter att kristallerna lösts upp måste katten äta ett foder som förebygger kristaller resten av sitt liv.

Vad ingår i kattförsäkringen?

Kattens veterinärvårdsförsäkring ersätter undersökning, vård och behandling av urinsten. Som med alla sjukdomar är det viktigt att katten inte haft urinsten innan försäkringen tecknades eller visar symtom på det under karensen (de 20 första dagarna efter att försäkringen tecknats).
Kattförsäkringen ersätter inte eventuellt medicinskt foder för att minska nybildning av urinstenar. Läs mer om vår kattförsäkring.

Går det att förebygga urinsten hos katt?

De flesta katter som en gång fått kristaller har en tendens att bilda dem igen. Du kan hjälpa din katt och minska riskerna för problem genom att:

  • Se till att katten dricker ordentligt. Ha gärna vatten på flera ställen hemma eller köp en dricksfontän.

  • Ge både våtfoder och torrfoder eftersom katten får i sig mycket vätska via våtfodret

  • Se till att kattlådan är ren och står på en plats som katten gillar. Det är viktigt att en innekatt går på lådan och inte håller sig onödigt länge. Vissa katter vill ha lock på lådan, andra vill ha flera lådor att välja mellan. Det är extra viktigt om det finns flera katter i samma hushåll.

  • Välj ett foder som är lämpligt. Vissa mineraler bildar kristaller i urinen. Prata med din veterinär om vad som är mest lämpligt för just din katt.

  • Undvik övervikt hos katten. Överviktiga katter drabbas oftare av urinvägsproblem och andra sjukdomar.

Sjukdomar hos katt

Vi har samlat information om de vanligaste sjukdomarna hos katter.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär