Varför får katten PRA?

PRA är ärftligt. Den vanligaste mutationen som kan orsaka sjukdomen är rdAc-mutation. Mutationen finns hos flera kattraser men förekommer oftast hos Abessinier. Anlaget är recessivt, vilket innebär att båda föräldrarna måste bära på anlaget för att avkomman ska drabbas. PRA smittar inte.

En katt som har en enkel uppsättning av anlaget för sjukdom kommer inte bli blind eller på annat sätt påverkas. Det är först när katten har dubbel uppsättning av anlaget som näthinnan påverkas. Två till synes friska katter som bär på anlag kan alltså få avkomma som utvecklar sjukdomen.

 

Hur vet jag om katten har PRA?

Genom DNA-analys går det att se om katten bär på anlag för PRA. DNA-testet ger information om katten bär på enkel eller dubbel uppsättning av anlaget. En katt som bär på dubbel uppsättning kommer att utveckla sjukdomen. Vid 1-2 års ålder har näthinnan börjat förtvina och katten börjar visa symtom.

Veterinär kan undersöka kattens öga genom ögonlysning och kan då se om näthinnan är påverkad. Vid en ögonlysning får katten en droppe i ögat för att vidga pupillen. Därefter går det att undersöka kattens näthinna med en särskild lampa.

närbild på en katt siames

Går PRA att behandla?

Det finns ingen behandling som bromsar eller stoppar utveckling av PRA. Om katten har PRA blir den till sist blind. Sjukdomen påverkar inte andra celler än de i näthinnan.

De flesta katter som inte byter miljö kommer att klara sig även när de blir blinda genom att använda sina andra sinnen istället.

 

Hälsoprogram för PRA

Hälsoprogram är ett sätt att begränsa och förebygga den här typen av ärftliga sjukdomar. Inom Sverak finns det hälsoprogram gällande PRA för kattraserna Abessinier, somali, ocicat, siames, balines, orientaliskt korthår/långhår och peterbald.

Genom att DNA-testa katter som ska användas i avel begränsas mängden katter som föds med dubbel uppsättning av rdAc-mutationen.

Hur ersätter försäkringen en diagnos som PRA?

Det är alltid viktigt att teckna en försäkring för katten tidigt. Har du en kattras som omfattas av ett hälsoprogram är det extra viktigt. För PRA hos kattraser med hälsoprogram kan man få ersättning för veterinärvårdskostnader relaterat till diagnosen om katten har försäkrats före fyra månaders ålder och därefter varit oavbrutet försäkrad. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Om du ska avla på din katt och du vill registrera och stambokföra dina kattungar, bör du kontrollera vad som gäller för din ras. Avelsprogrammen kräver att man DNA-testar sina katter så att man kan minska risken för att ärftliga sjukdomar ska spridas vidare. DNA-test omfattas inte av kattförsäkringen efter som det är ett förbyggande test. Om det skulle visa sig att din katt inte är lämplig som avelsdjur på grund av den här ärftliga defekten kan du inte få ersättning för förlorad användbarhet från livförsäkringen. Läs mer i villkoren om avelhygieniska skäl.

Vad kostar en kattförsäkring?

Läs mer om vad som ingår i en veterinärvårdsförsäkring för katt och räkna ut ditt pris.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär