Varför får katten diabetes?

Orsakerna till diabetes varierar även om symptomen kan vara identiska.
För att blodsocker skall kunna tas upp i cellerna krävs att en signalsubstans som heter insulin binder till en mottagare (receptor) på cellen. Hos vissa djur med diabetes är det fel på insulinproduktionen och hos andra djur är det fel på sättet insulin binder till mottagarcellen.

Kattens diabetes karakteriseras oftast av insulinresistens. Detta innebär att kroppens celler av olika anledningar inte svarar på insulin som de ska. När bukspottskörtelns insulinproducerande celler inte klarar av att möta den ökade efterfrågan på insulin och blodsockerhalten därmed stiger, uppstår diabetes.

Hur vet jag att katten har diabetes?

Typiska symtom på diabetes är:

  • ökad törst
  • ökad urinmängd
  • viktförlust
  • ökad aptit

Diabetes hos katt liknar i hög grad människans typ 2-diabetes och katter och människor delar flera riskfaktorer för sjukdomen, till exempel övervikt och en stillasittande livsstil.

Katter i 13-årsåldern har störst risk för diabetes, det är dubbelt så vanligt att hankatter får diabetes. Katter av raserna burma, russian blue, abessinier och norsk skogkatt har större risk för att drabbas av diabetes jämfört med andra raser.

Övervikt är ett växande problem bland katter och överviktiga katter har en klart förhöjd risk att drabbas av diabetes. Glupska katter har också en förhöjd risk för sjukdomen. Det är mer ovanligt med diabetes hos utekatter. Normalviktiga katter som mestadels äter torrfoder har en ökad risk för diabetes jämfört med katter som äter mest våtfoder.

katt ligger och myser på golvet

Behandling

Behandlingen går ut på att försöka stabilisera blodsockret på normala nivåer så att kliniska tecken, till exempel ökad törst och avmagring, försvinner. Behandlingen innebär bland annat injektioner med insulin två gånger per dag, omläggning av kosten, dagliga blodsockermätningar samt olika livsstilsförändringar som ökad motion och viktnedgång.

Ersätter försäkringen behandling av diabetes?

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter undersökning och behandling av diabetes. Vad som är viktigt när det gäller den här typen av sjukdom är att kattens symtom inte får ha funnits innan försäkringen startades. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Det är viktigt att hitta en behandlingsstrategi som passar både ägare och katt, eftersom behandlingen kräver regelbundna dagliga rutiner och den i många fall är livslång. Hos vissa katter som behandlas kan insulinresistensen gå tillbaka och insulin behöver inte längre ges. Katterna kan dock aldrig botas från diabetes och sjukdomen kan blossa upp igen.

Diabetes är en sjukdom som i hög grad påverkar katten, men den påverkar även kattägaren. En oro för kattens diabetes och alla komplikationer som kan uppstå, svårigheter att hitta kattvakt inför resor, problem med att ge insulin och mäta blodsocker samt en rädsla för att kattens livskvalitet ska påverkas negativt är exempel på saker som kattägare kan uppleva. Dessa faktorer påverkar hur och om kattägaren väljer att behandla och många kattägare väljer att inte behandla sin katt utan avliva katten istället. Vissa katter svarar även dåligt på insatt behandling och behöver avlivas trots ett stort engagemang från kattägaren.

Vad kostar en kattförsäkring?

Läs mer om vad som ingår i en kattförsäkring och räkna ut ditt pris direkt.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär