Varför får katten livmoderinflammation?

Inflammationen i livmodern beror på att bakterier har vandrat upp i livmodern via livmoderhalsen. Det kan ske spontant eller uppstå i samband med till exempel komplicerad förlossning eller vid parning.

Oftast orsakas den av hormonerna. Katter som äter p-piller har en ökad risk att få livmoderinflammation på grund av hormonet progesteron i p-pillren.

Många honkatter i Sverige kastreras och kan därmed inte drabbas av livmoderinflammation. Förutom kastration finns ingen annan förebyggande behandling. Läs mer om att kastrera honkatt.

 

Symtom på livmoderinflammation

Symtomen på livmoderinflammation varierar beroende på hur allvarlig inflammationen är. De vanligaste symptomen är feber, trötthet och minskad aptit. Vid pyometra förkommer även illaluktande flytningar. Livmoderhalsen kan även vara stängd vid en pyometra och då kommer inte varet ut och inga illaluktande flytningar kan noteras av kattägaren. Livmodern kan bli så fylld med var att den brister och varet töms ut i kattens buk. Om det händer måste katten få vård direkt eftersom tillståndet är livshotande.

katt som myser och blir klappad av matte

Diagnos

Diagnosen är lätt att ställa när katten har rikliga flytningar. Om katthonan inte har några flytningar går det att misstänka livmoderinflammation när kattägaren beskriver symtomen.
För att säkerställa diagnosen undersöker veterinären kattens livmoder med röntgen eller ultraljud. Med ultraljud går det att se väldigt små förändringar i livmodern. Veterinären tar även blodprov för att kontrollera röda och vita blodkroppar, levervärden och blodsockervärden.

Omfattas livmoderinflammation av kattförsäkringen?

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter undersökning och behandling av livmoderinflammation. Vad som är viktigt när det gäller den här typen av sjukdomar är att kattens symtom inte får ha funnits innan försäkringen startades. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Om man har en liv- och användbarhetsförsäkring och du har en avelskatt kan du även ansöka om ersättning för förlorad avel. Läs mer i våra fullständiga villkor under Livförsäkring för att se om din katt omfattas och vad som krävs.

Behandling av livmoderinflammation på katt

Lindriga fall av livmoderinflammation som upptäcks tidigt kan ibland behandlas med antibiotika. Det är dock viktigt att följa upp behandlingen med ultraljud tills alla tecken på sjukdom är borta.

Vid mer allvarliga fall, som vid pyometra, är den enda behandlingen kastration. Då opererar veterinären bort livmoder och äggstockar. Ingreppet kan enkelt utföras om katten inte hunnit bli för sjuk. Om katten hunnit bli väldigt dålig kan den behöva längre tid på sjukhus och prognosen är mer osäker.

Det går att behandla pyometra medicinskt med hjälp av hormonsprutor och antibiotika. Det kan provas vid sällsynta tillfällen om det är en ung avelskatt som bedöms vara viktig för avel. Behandlingen blir ofta både dyrare och besvärligare än att kastrera. Ofta får katten återfall vid någon av de kommande löpen. Vid en medicinsk behandling rekommenderar veterinären alltid kastration av honkatten så snart hon har fått sin kull.

Vad omfattar en kattförsäkring?

Läs mer om innehållet i kattförsäkringen och räkna ut ditt pris direkt.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär