Vad beror epilepsi på?

Kramper är inte en sjukdom i sig utan ett tecken på att något i storhjärnan inte fungerar som det ska. Det finns många orsaker till att en katt får kramper.

  1. Extrakraniella orsaker. Det innebär att orsaken till kramperna finns utanför själva hjärnan.
  2. Intrakraniella orsaker. Det innebär att en strukturell förändring i hjärnan är orsaken till kramperna
  3. Idiopatisk epilepsi. Det innebär att ingen orsak till kramperna kan hittas. Ordet idiopatisk betyder ”av okänd anledning”

De vanligaste orsakerna till kramper är bland annat:

  • Hypoglykemi, det vill säga lågt blodsocker.
  • En medfödd missbildning
  • Förgiftning
  • Neoplasi/tumör
  • Inflammation/infektion
  • Traumatisk

Idiopatisk epilepsi (IE), även kallat primär epilepsi, innebär att det inte går att hitta någon bakomliggande orsak till kramperna. Kramperna orsakas av en obalans mellan olika kemiska ämnen i hjärnan. Katten är i genomsnitt 3,5 år när den får epilepsi, men katter av alla åldrar kan drabbas.

 

Hur vet jag om katten har epilepsi?

Kramper kan delas in i tre kategorier: generaliserade, partiella och reflexutlösta kramper. Generaliserade kramper innebär att hela katten krampar. Det typiska förloppet är att katten plötsligt faller ihop, förlorar medvetandet och våldsamt börjar skaka. Ofta kissar och bajsar katten på sig och den kan salivera kraftigt. Krampen varar vanligtvis i några minuter. Det är relativt vanligt att katter har flera kramper på en dag.

Status epileptikus är ett allvarligt och ibland livshotande tillstånd och innebär att en generaliserad kramp varar längre än 5 minuter eller att katten får flera kramper i följd utan att hinna återhämta sig mellan kramperna.

Djurägare upplever det ofta som mycket obehagligt och skrämmande när deras katt krampar. Se till att katten inte kan skada sig själv, till exempel ramla ner från en stol eller trappa, men håll inte fast katten. Försök ta tid hur länge anfallet håller på. Det kan vara till stor hjälp om du har möjlighet att filma din katt under ett anfall och visa filmen för veterinären.

katt ligger och sover närbild på tassar

Utredning och behandling av epilepsi hos katt

Om en katt får kramper ska du kontakta veterinär som kan ta reda på orsakerna till kramperna.
Utredningen av en katt med kramper går ut på att utesluta att det finns en bakomliggande orsak till kramperna. Veterinären tar blodprov, urinprov, ultraljud av buken och eventuellt en DT (skiktröntgen) eller MR (magnetresonanstomografi) av hjärnan.

Går det att hitta en bakomliggande orsak till kramperna behandlas katten. Om katten bara haft enstaka anfall eller anfall mycket sällan så avvaktar veterinären med behandling. Behandling påbörjas om katten haft flera anfall under ett dygn, haft status epileptikus eller om kramperna ökar i frekvens eller längd.

För katter med idiopatisk epilepsi är prognosen generellt god med rätt dos antiepileptisk medicin. För katter med bakomliggande sjukdom beror prognosen på vad det är för sjukdom och om den går att behandla.

Ersätter försäkringen behandling av epilepsi?

Kattens veterinärvårdsförsäkring ersätter utredning av krampanfall och behandling av epilepsi. Vad som är viktigt är att katten inte har haft symptom innan försäkringen startades. Kattens försäkring omfattar behandling av epilepsi och många gånger även bakomliggande sjukdom eller problem som orsakar krampanfall. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Diabetes hos katt

Läs mer om diabetes hos katt, symptom och behandling.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär