Om hunden får ett getingstick

 • Ta bort gadden om den sitter kvar. Getingar kan sticka flera gånger så det måste inte vara så att gadden fastnar i hunden. Kläm inte på gadden eftersom det då kan föras in mer gift i huden.

 • Lindra smärtan och svullnaden med kyla. Man kan ta en kylklamp i en handduk och hålla mot området där sticket är.

 • Håll hunden under uppsikt. De närmaste timmarna är de kritiska. Om hunden är överkänslig kan de få en kraftig reaktion på getingens gift. Det är också mer allvarligt om hunden har fått många stick eller blivit stucken i munhåla eller svalg.

 • Om hunden är allergisk så visar sig reaktionen inom en timme efter sticket. En allergisk reaktion kan visa sig genom att hunden blir allmänpåverkad, kräks eller får andningsbesvär. Hunden kan också svullna kraftigt.

 • Om du vet att din hund har blivit stucken av en geting tidigare så bör du vara extra uppmärksam. Hunden kan reagera kraftigare för varje gång den blir stucken.

valp rhodesian ridgeback tittar på en geting
Hur behandlas getingstick av veterinären?

En hund som har fått en kraftig reaktion av ett getingstick kan behöva söka akut vård hos en veterinär. Veterinären kan behandla med kortison, antihistaminer eller smärtstillande och antiinflammatorisk medicin, beroende på vilka symtom som hunden uppvisar. Om man känner sig orolig finns det alltid möjlighet att boka ett videomöte med en veterinär på FirstVet. Under videomötet med veterinär kan man få hjälp att avgöra om det går bra att avvakta hemma, hur man på bästa sätt kan hjälpa sin hund eller om det är dags att åka akut till en veterinär.

Kontakta alltid veterinär:

 • Om du vet att din hund är överkänslig och har reagerat kraftigt tidigare.

 • Om du misstänker ett getingstick i munhåla eller svalg.

 • Om du misstänker att det handlar om ett ormbett på hunden- ibland kan det vara svårt att skilja ett insektsstick från ett ormbett.

 • Om det är en valp eller ett äldre djur som drabbats av flera stick.

 • Om hundens allmäntillstånd tydligt försämras; till exempel kräkningar, andningsbesvär eller kraftig svullnad.

 • Om din hund är sjuk av annan anledning, den kan då reagera kraftigare på ett stick eftersom den är allmänt nedsatt

Hur gäller försäkringen vid ett getingstick?

Undersökning och behandling efter ett getingstick omfattas av hundens veterinärvårdsförsäkring. Eftersom det räknas som ett olycksfall så ersätter vi behandling även under en eventuell karenstid. Läs mer om vår hundförsäkring.

Läs mer om myrbett på hund.

Djurens vårdguide

Kontakta 2288 Djurens vårdguide om du behöver vårdrådgivning för din hund. Ring 90228, öppet vardagar 8 till 20.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär