Hur många vilda djur finns det?

Jakt och miljögifter hade nästan utrotat våra rovfåglar och flera rovdjur som varg och björn för ett halvsekel sedan. Nu under senare år har utvecklingen vänt och rovdjuren har ökat i antal. Därtill har vildsvinen exploderat i antal.

Att vistas vid sommarstugan eller i skogen med hunden är fortfarande ganska bekymmerslöst när det gäller hot från vilda djur, men det är bra att vara aktsam. Rovdjuren blir allt fler och kommer närmare bebyggda trakter. Rovdjursangrepp på hund är ovanligt men kan få allvarliga konsekvenser. De flesta angrepp sker under jakt.

Vilda djur som angriper hund

En duvhök kan ta en vuxen hare som byte. Det kan lika gärna vara en liten hund eller en valp som lämnats ute på gräsmattan. Större fåglar som örnar kan även ta lite större hundar. Varg, björn och vildsvin kan också om man har otur angripa hunden med svåra skador eller död som resultat.

Lämna inte hunden eller valpen ensam ute på öppna ytor. För att skydda mot vildsvin, björn och varg kan tomten lämpligen skyddas med elstängsel. Släpp inte hunden vind för våg i skogen. Förutom att den stör djurlivet så utsätts den för fara om den konfronteras med exempelvis honor med ungar. Vargar ser hundar som inkräktare på deras revir.

Koppeltvång

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Naturvårdsverket skriver: "I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet "kopplingstvång" eller "koppeltvång" finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Vilda djur som angriper katt

Katter blir mer sällan än hundar jagade av vilda djur. Rovfåglar kan ta katter, men det är ovanligt. Även räven kan vara en otäck fiende. Eftersom många katter är innekatter utsätts de inte för samma risker, men en utekatt med ett stort revir i skogen löper givetvis en risk.

Är olyckan framme och hunden eller katten överlever, kan skadorna av rovdjursangreppet vara betydande och det kan krävas svåra operationer. Då är det bra att ha en hundförsäkring eller kattförsäkring.

Gunnar Lindgren