Hur många vilda djur finns det?

Jakt och miljögifter hade nästan utrotat våra rovfåglar och flera rovdjur som varg och björn för ett halvsekel sedan. Nu under senare år har utvecklingen vänt och rovdjuren har ökat i antal. Därtill har vildsvinen exploderat i antal.

Att vistas vid sommarstugan eller i skogen med hunden är fortfarande ganska bekymmerslöst när det gäller hot från vilda djur, men det är bra att vara aktsam. Rovdjuren blir allt fler och kommer närmare bebyggda trakter. Rovdjursangrepp på hund är väldigt ovanligt men kan få allvarliga konsekvenser.

Vilda djur som angriper hund

År 2019 angreps totalt 40 hundar av de stora rovdjuren (varg, järv, björn, lodjur och kungsörn). Varg stod för 19 av angreppen, lodjur för 16 angrepp, björn och kungsörn för ett angrepp vardera och järv för två angrepp. 80 % av angreppen på hundar sker på jakthundar under jakt.

Det finns också mindre rovdjur som kan skada våra husdjur. En duvhök eller andra stora fåglar kan ta en liten valp eller kattunge. Räven kan skada katter. Man bör vara extra uppmärksam med valpar och kattungar som inte har samma koll på omvärlden som vuxna djur, till exempel undvika att lämna en liten valp ute på en stor gräsmatta i ett område där det finns rovfågel.

Man ska också vara försiktig med att släppa hunden vind för våg i skogen, speciellt i områden där man vet att det finns något av de stora rovdjuren. Man ska inte heller släppa hunden hur som helst så den stör djurlivet i skogarna. Läs mer om koppeltvång.

Vildsvin som angriper hund

Olyckor där hundar skadas eller till och med dödas av vildsvin har ökat på senare år. Under 2019 skadades drygt 200-300 hundar av vildsvin. Att sällskapshundar skadas av vildsvin är fortfarande väldigt ovanligt, de flesta skador sker under jakt. De hundar som är skarpa jakthundar som till exempel wachtelhund och jämthund löper störst risk att drabbas av skador.

Om hunden blivit angripen

Om hunden blir dödad eller skadad av vad man vet eller misstänker är ett rovdjur, ska man kontakta länsstyrelsen. En besiktningsman kommer då att leta efter spår på platsen och titta på djurets skador. Länsstyrelsen gör en utredning för att se vilket rovdjur som ligger bakom angreppet.

Är hunden svårt skadad ska man ta den till veterinär men inte trampa runt för mycket på platsen där olyckan inträffat. Är det så allvarligt att hunden avlidit ska man låta kroppen ligga kvar övertäckt tills besiktningsman kommer.

Uppgifter om angreppet sparas hos Viltskadecenter som för statistik över rovdjursangrepp. Man kan som djurägare också ansöka om ersättning hos länsstyrelsen. Besiktningsmannen har med sig blanketter som man kan fylla i. Läs mer hos Länsstyrelsen

Fjällvandra med hunden

Ska ni ut på äventyr i fjällen med hunden? Här hittar du goda råd inför utflykten.

Läs mer
Gunnar Lindgren