Jämthundens historia

Jämthunden härstammar från stora spetsar som användes av jägarfolk i Norrland. Det är oklart hur länge man har använt den här typen av hundar och fram tills 1946 räknades jämthund och gråhund till samma ras. Det pågick under många år diskussioner om dessa hundraser tills man slutligen enades om att de måste ses som två olika raser.

Jämthunden har framför allt använts till älgjakt. Till viss del även vid jakt på björn, lo och skogsfågel. Man har gjort försök med att använda dem som slädhundar men det lyckades inte då de är alldeles för självständiga för att samarbeta bra i ett hundspann.

Fakta om jämthund:

  • Ursprung: Sverige
  • Mankhöjd: 52-65 cm
  • Vikt: 22-25 kg
  • Livslängd: 12-13 år
  • Egenskaper: typisk jakthund, främst älghund, lämpar sig inte som enbart sällskapshund

Storlek och utseende hos en jämthund

Jämthunden är en stor spetshund. De blir runt 60 cm i mankhöjd och är robusta och starka. Färgen är grå i mörkare eller ljusare nyans. Den har en päls som är anpassad för uteliv. De klarar kyla och väta väl. Den är också lättskött, behöver bara ett bad någon gång ibland.

Temperament hos jämthund

Det här är en hundras som är stabil och modig med stor jaktlust. Den används fortfarande vid jakt på älg, men också på björn och vildsvin. Jämthunden är en ställande hund vilket innebär att den söker upp viltet, till exempel en älg och skäller på älgen. Skällandet, som kallas ståndskall, gör att älgen koncentrerar sig på hunden, och stannar upp. Jägaren kan sedan ta sig till platsen.

Eftersom Jämthunden har så utpräglade jaktegenskaper lämpar de sig inte som enbart sällskapshund.

skillnad mellan jämthund och gråhund

Vad är det för skillnad på Jämthund och Gråhund

Gråhund (Norsk älghund, grå) och Jämthund räknades länge som samma ras. Numera räknas de som två olika hundraser, men de är fortfarande väldigt lika. Utseendemässigt så har jämthunden ljusare partier medan gråhunden är mer jämnt grå. De används båda till älgjakt och om de skiljer sig åt finns det olika synpunkter om. Vissa menar att gråhunden jagar bra men är svår att få med sig hem från jakten. Den ska också vara oslagbar vid eftersök. Jämthunden är också framgångsrik under jakten, men är lättare att bryta och det är sällan du får åka och leta efter dem. Andra menar att det är större skillnader mellan individer än mellan raserna i sig.

Hälsa och sjukdomar hos jämthund

Jämthunden är generellt en frisk hundras men det förekommer vissa hälsoproblem som epilepsi och höftledsdysplasi (HD). En jämthund blir 12-14 år gammal.

Vad kostar en hundförsäkring?

Vad kostar det att försäkra en Jämthund? Och vad ingår i hundförsäkringen?

Läs mer här
Linnéa Kjellén