Var finns huggormen?

Huggormen övervintrar under marken, de överlever inte i minusgrader. Så snart det blir varmare så letar de sig upp, i södra Sverige kan man se dem redan i slutet på februari när de ligger i solen en stund. Huggormen finns i nästan hela Sverige och på vissa platser som t ex skärgården är de mer förekommande.

På våren kan man träffa på huggormen i närheten av deras vinterhåla, ofta i en sluttning i sydläge. Hannarna kommer fram först och sen honorna. Parningen sker under våren och sedan letar de sig till marker som ängar och åkrar där de hittar föda. De jagar framför allt sork och möss. Ungarna föds på sensommaren. Du kan alltså träffa på en orm vår, sommar eller tidig höst, innan det blir minusgrader på nytt.

Hunden hittar en orm

Hunden som möter en orm nosar nyfiket på den och blir därför oftast biten i nos och kinder. Katter däremot jagar eller leker med ormen och det vanligaste är bett i framtassarna. Det varierar hur mycket gift som huggormen väljer att spruta in. Ganska ofta biter ormen utan gift. Den sparar helst på giftet till byten som går att äta upp.

Vad händer om hunden eller katten blir biten av en huggorm?

Giftet är relativt verksamt, men eftersom det oftast avges väldigt lite gift vid ett bett så är det sällan livshotande. Om hunden har oturen att bli biten så uppstår vid huggormsbettet en blödning i området. Vätska sipprar ut i vävnaden, ödem uppstår och hunden får en inflammation som ger en mycket kraftig svullnad. Ofta uppträder en missfärgning av huden. Hunden kan också få allmänna symptom som kräkningar, diarré och buksmärta. Pulsen kan öka, hunden kan få blodtrycksfall och till och med hamna i ett chocktillstånd. Ibland kan det även bli en påverkan på nervsystemet.

Läs mer om ormbett på hund och ormbett på katt.

Ersätter djurförsäkringen behandling efter ormbett?

Veterinärvårdsförsäkringen för din hund eller katt ersätter undersökning, vård och behandling av ormbett. Ormbett kan jämställas med ett olycksfall och det betyder att du kan få ersättning även om skadan inträffar under karenstiden (de 20 första dagarna efter att du tecknat försäkring). Det viktiga när det gäller denna typ av skada är att den inte får ha uppkommit innan försäkringen tecknades. Även din livförsäkring ersätter om det skulle sluta så illa. Läs mer i våra fullständiga villkor under ”om skada inträffar”.

Djurens vårdguide

Ring 90228 för att få vårdrådgivning för din hund eller katt. Djurens vårdguide har öppet vardagar 8-20.

Läs mer
27 apr 2016
Linnéa Kjellén