När måste vi koppla hunden?

I vissa områden råder alltid koppeltvång, till exempel nationalparker och naturreservat. På vissa platser råder dessutom totalt hundförbud, till exempel på lekplatser, många kyrkogårdar och på allmän badplats.

Regler kring koppeltvång och hundförbud kan variera från kommun till kommun och det är ditt ansvar som hundägare att känna till vad som gäller. Ofta kan man hitta den information du behöver på kommunens hemsida eller genom att kontakta dem. Alla nationalparker har föreskrifter där du hittar vad som gäller för just det området. I naturreservat kan du hitta informationstavlor vid entrén till reservatet eller höra med kommunen.

Det finns undantag för hundar i samband med jakt och spårning eller hundar som vallar. Länsstyrelsen kan också ge undantag för träning av till exempel polishundar, brukshundar och vakthundar.

Läs mer:

 

Extra koll på hunden 1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste hunden hållas under sådan uppsikt att den inte kan springa lös i områden där det finns vilda djur. Det här framgår av lagen om tillsyn över hundar och katter. Den här tiden på året händer det mycket i naturen, det är många djur som får sina ungar, och lagen finns för att skydda de vilda djuren. Lagen säger inte att hunden måste vara kopplad, men du måste ha kontroll på hunden som om den hade ett koppel på sig. I områden där renskötsel bedrivs ska hundar vara kopplade. Undantaget är de hundar som används för att hjälpa till med renarna. Denna regel finns i rennäringslagen.

Strikt ansvar som hundägare

Vi som hundägare eller den som har hand om hunden har strikt ansvar. Det betyder att du som regel blir skadeståndsskyldig för skador som din hund orsakar. Det kan bli väldigt dyrt om din hund ställer till med något. Läs mer om ansvarsförsäkring för hundägare.

Läs mer om koppelträning för hunden.

Ansvarsförsäkring för hund

Som hundägare är det viktigt att ha en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring. Här kan du läsa mer om strikt ansvar.

Läs mer
Linnéa Kjellén