Varför har man nya regler?

De nya reglerna riktar sig till alla som har hund eller katt. Det vill säga både privatpersoner men också företag och verksamheter. Målet med de nya reglerna är enligt Jordbruksverket att:

 • stärka djurskyddet för hundar och katter, en ambition är att höja kattens status

 • anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen

 • tydliggöra hundars och katters behov

 • tydliggöra djurhållarens ansvar och krav på kunskap och kompetens

 • underlätta för djurhållaren att följa reglerna och hantera sina djur i vardagen.

De största skillnaderna mot tidigare regler är att ansvaret som kattägare har blivit tydligare. Det krävs mer kunskap och kompetens hos alla som har och sköter om katter.

Några exempel på nya regler för katter:

 • Kattägaren eller den som sköter om katten ska vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att katten inte ska fortplanta sig oplanerat, oönskat eller överdrivet. Det finns inget krav på att katter ska kastreras, men om katten får röra sig löst utomhus så bör man kastrera, sterilisera eller ge p-piller. Läs mer om kastrering eller sterilisering av katt.

 • Bättre och mer omfattande regler av kattens behov av avskildhet. Katter som t ex bor på pensionat ska kunna välja om de vill se andra katter eller inte.

 • Tydligare regler för miljöberikning för katter. Det finns allmänna råd med exempel på hur man kan stimulera katten på olika sätt. Både genom att skapa en miljö som berikar katten, men också olika sätt hur man kan stimulera kattens födosöks- och jaktbeteende.

 • Tydligare krav på tillsyn och skötsel av katter. Katter ska erbjudas social kontakt normalt varje dag och man ska vara uppmärksam på avvikande beteenden, skötsel av päls, klor och tänder.

 • Katten ska få möjlighet att klättra och klösa varje dag.

 • Katten har tillgång till gömslen och upphöjd plats.

Läs mer om att aktivera katt.

katt och hund äter ur samma matskål

Några exempel på nya regler för hundar

 • Hunden ska erbjudas fysisk social kontakt med människor varje dag och gärna med andra hundar.

 • Hunden ska stimuleras mentalt varje dag. Eftersom behoven varierar mellan raser och individer får man hitta det som passar bäst för sin hund, men till exempel låta hunden använda sin nos, jaga, leka eller apportera. Läs mer om berikning för hunden.

 • Hunden ska ges möjlighet att hålla värme eller svalka sig under största delen av dygnet.

 • Bättre och mer omfattande reglering av hundens behov av avskildhet. En hund som till exempel är på hunddagis ska ha möjlighet att välja om den vill se andra hundar eller inte.

 • Tydligare krav på tillsyn och skötsel av hundar, om att vara uppmärksam på avvikande beteenden hos hunden, skötsel av päls, klor och tänder.

Tips på mental stimulans: Läs mer om att träna hund och om att leka med hunden.

Vad händer om man bryter mot reglerna?

Om man bryter mot djurskyddslagstiftningen kan länsstyrelsen kräva att man rättar till bristerna. Kravet kan också kombineras med vite.

Om man har brutit mot djurskyddsbestämmelserna på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, kan man också bli förbjuden att ha hand om djur.

Läs hela föreskriften om hållande av hundar och katter hos Jordbruksverket.

Kattsäkert hem

Är ditt hem säkert för katten? Här hittar du några bra råd.

Läs mer
Linnéa Kjellén