Hunden har i grunden medfödda behov som att jaga sin mat, överlista bytesdjur eller fiender, på olika sätt ta sig fram i utmanande terräng med mera. De hundar vi har i våra hem lever inte längre i en miljö där de naturligt får utlopp för dessa beteenden, men de har fortfarande behoven kvar. Vi kan med hjälp av berikning stimulera naturliga beteenden och hjälpa hunden till en roligare vardag med fysisk och mental stimulans. Många så kallade problembeteenden kan uppstå när hunden inte får utlopp för sina naturliga beteenden. Med berikning kan man undvika många av problemen.

Skillnad mellan berikning och aktivering

Aktivering är något vi hundägare hittar på så som till exempel olika hundsporter. Berikning är något hunden gör helt naturligt!  

Berikning ska alltid vara frivillig och ges i lagom doser. För mycket stimulans, oavsett vad man gör med hunden, kan leda till stress. Man kan med enkla medel berika hundens liv genom att se vad ursprungshundens naturliga beteende var. Man får också se till den särskilda hundrasen och just den rasens ursprung och naturliga beteende. Sen får man också anpassa sig till ålder och kön hos hunden, dess förutsättningar och framför allt individens behov.  

Olika beteenden man kan stimulera

  • Ätbeteende
  • Jaktbeteende
  • Rörelsebeteende
  • Samarbetsbeteenden
  • Vilobeteende
  • Kroppsvårdsbeteende
  • Revirbeteende
  • Sociala beteenden

Läs mer om att aktivera hunden:

Berikning ätbeteende:

Ätbeteende är oftast ett beteende som ger hög motivation hos hunden. Utmana hunden genom att stimulera dem på olika sätt. Några exempel är:

- släng ut maten på en gräsmatta eller i skogen eller stoppa in maten i olika bollar, trasor osv. så hunden får slita, leta, gnaga, söka och jobba för sin mat.

- lägg i andra saker i maten som exempelvis hela morötter, sallad eller vad som helst som inte är farligt för hunden. Lägg i saker den tycker om och även saker den inte tycker om så den får sortera sin mat. 

Berikning lekbeteende:

Lek är också ett högmotiverande beteende. Låt hunden leka och samspela med andra hundar då hunden är ett uttrycksfullt djur som använder kroppssignaler, dofter, läten osv. för att kommunicera. Många ”problemhundar” får sällan träffa eller leka med andra hundar och förlorar sin förmåga att kommunicera. Hundarna får då svårt att förstå varandra vilket skapar rädsla och osäkerhet. Möten mellan hundar blir ofta enklare när hunden har fått öva sig på sina kommunikativa beteenden.

Läs mer om hundars lek.

Berikning jaktbeteende:

Många hundar används i jakt och får då utlopp för sitt naturliga beteende att spåra och jaga. Även hundar som inte är typiska jakthundar har ett naturligt behov av att använda sin nos för att spåra samt en mer eller mindre stark instinkt att jaga. Ge berikning genom att till exempel lägga ett spår till hunden. Det går att lägga ett kortare spår på tomten eller i närområdet, eller ett längre spår i skogen.

Vila är viktigt

Underskatta inte vila. Hunden har ett behov av vila och man kan hjälpa hunden genom att skapa förutsättningar för dem att koppla av. Några hundar har ett behov av att ”bädda” - låt hunden ha filtar i sin korg eller på golvet så den får krafsa, bära och slita och rulla ihop sig som den vill.

Lär känna din hund och använd din fantasi

Det finns oerhört många sätt att berika hunden på och det är ett ansvar som hundägare att ge dem den möjligheten, det är bara vår fantasi som begränsar oss. Fundera över just din hunds beteendebehov, skriv ner en lista på dem och sen en lista på hur du kan berika de beteenden som du anser att den inte får utlopp för. Prata med andra hundägare och få tips på vad du kan göra, testa dig fram och på det sättet kan du berika din hunds liv! 

Film och text i samarbete med Lill Svensson, Hundsjälen.

Lek med hunden

I leken utvecklas kommunikationen och relationen till hunden.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Lill Svensson Hundbeteendevetare