Symtom på GM1 och GM2

När avfallsmaterial ansamlas inuti cellen orsakar det bestående cellskador. GM1 och GM2 orsakar skador främst på celler i centrala nervsystemet. Symtomen är neurologiska.

Sjukdomen orsakad av GM1-defekten visar sig vid 2-4 månaders ålder med svaghet, vingliga bakben och tilltagande skakningar. När katten är ca 1 år har symtomen förvärrats och katten blir förlamad, blind och får återkommande kraftiga epilepsianfall. Sjukdomen leder till döden.

GM2 visar sig ofta tidigare, redan från 6 veckors ålder. Symtomen är i stort sett samma som vid GM1 men allvarligare. Ett av de första symtomen är lätta skakningar. Med tiden blir dessa skakningar mer intensiva och kommer oftare. Till slut kommer katten ha svårigheter att gå, ta sig till kattlådan och ha svårt att äta.

Det finns ingen behandling för GM1 eller GM2. Kattungen bör avlivas så snart som möjligt.


GM1 och GM2 ärftlighet

Båda är ärftliga sjukdomar, men de ärvs autosomalt recessivt vilket innebär att båda kromosomerna i ett kromosompar måste innehålla den specifika mutationen för att individen ska få sjukdomen. Båda föräldrarna måste alltså bära anlag för sjukdomen för att föra den vidare till kattungarna. En enskild katt som är bärare av sjukdomen kommer inte visa symtom eller bli sjuk, men om den paras med en annan katt med dessa anlag kommer 25% av deras avkommor bli sjuka.

katt av rasen korat ligger och sover

Hälsoprogram för vissa kattraser

Hälsoprogram är något som finns hos de kattorganisationer som har regler för avel på katter, t ex SVERAK. Hälsoprogram är ett sätt att begränsa och förebygga ärftliga sjukdomar och defekter som till exempel GM1 och GM2. Via DNA-test går det att upptäcka förekomsten av genen. Det går då att undvika att använda katter som bär på anlaget i avel.

Kattrasen Burma har hälsoprogram för GM2. Kattrasen Korat har hälsoprogram för både GM1 och GM2.

Hur gäller kattförsäkringen vid GM1 och GM2?

För diagnos som omfattas av Sveriges Kattklubbars Riksförbunds (SVERAK) eller svensk Independentförenings (IDP) hälsoprogram för de kattraser det gäller, kan man få ersättning för veterinärvårdskostnader om katten försäkrats före fyra månaders ålder och därefter varit oavbrutet försäkrad. Eftersom GM1 och GM2 drabbar väldigt unga katter är det viktigt att ha en försäkring på kattungarna så tidigt som möjligt. Som uppfödare kan man teckna en kullförsäkring så snart kattungarna har fötts och samma dag som kattungen levereras till en ny ägare ska den nya kattägaren teckna en försäkring.

Om du ska avla på en kattras som omfattas av ett hälsoprogram ska du DNA-testa katten för att minska risken för att ärftliga sjukdomar sprids vidare. Eftersom detta test är ett förbyggande test ersätts det inte ur kattförsäkringen. Om en katt visar sig bära på defekta anlag är den inte lämplig som avelsdjur. Livförsäkringen ersätter dock inte katt som måste tas ur avel på grund av avelhygieniska skäl. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Vad kostar en kattförsäkring?

Läs mer om innehållet i vår veterinärvårdsförsäkring för katt och räkna ut ett pris.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär