Symptom på artros hos katt

De vanligaste tecknen på att katten har ont är att den inte hoppar lika högt som tidigare, den sover mer, kan visa missnöje vid hantering och dra sig undan. Det är sällan katten haltar, istället begränsar den sitt liv till att vistas på lägre höjder. En låggradig inflammation gör att leden blir stelare och rörelseförmågan försämras. Det blir ofta en ond cirkel där katten har ont när den rör leden och därför använder den mindre, vilket i sin tur leder till att musklerna förtvinar runt leden.


Hur undersöker veterinären katten med artros?

En katt med artros reagerar ofta med ett kraftigare avvärjande beteende än friska katter när de blir undersökta hos veterinär. Det beror på att de har en ökad smärtkänslighet, vilket kan tolkas som om de har ett sämre humör.
Det finns inga direkta metoder för att mäta kronisk smärta. Istället används ofta en tryckmätningsmatta där veterinären mäter hur katten belastar tassarna när den går. En katt med artros lägger ofta mer vikt på frambenen. Kattägaren får även svara på ett frågeformulär med frågor om hur katten fungerar hemma och vad den kan och inte kan göra. Frågeformulären är enkla och pålitliga.

Vid en röntgenundersökning kan veterinären konstatera om katten fått ben- och broskpålagringar. Vid en artroskopi kan brosket inspekteras och det går att se om brosket har sprickor eller har mjukats upp. Ledkapseln inspekteras och vid artros har den ofta förtjockats och tänjts ut.

röd gammal katt med artros ligger under en stol

Behandling vid artros hos katt

Artros kan inte botas, men sjukdomsutvecklingen kan bromsas och smärtan lindras. En överviktig katt bör bantas eftersom en ökad vikt belastar lederna mer. Katten bör även få regelbunden och lätt-måttlig motion för att bygga upp muskler och förbättra blodcirkulation. Katten behandlas även med antiinflammatorisk och smärtstillande medicin resten av livet.

Omfattar kattförsäkringen artros?

Kattens veterinärvårdsförsäkring ersätter undersökning, vård och behandling av artros. Om artrosen sitter i knä- eller höftled, måste katten varit försäkrad före fyra månaders ålder och oavbrutet försäkrad sedan dess. Det är alltid viktigt att försäkra katten i tidig ålder.
Har du Dubbel eller Trippel Veterinärvårdsförsäkring till katten ersätts medicin som katten får på recept samt rehabilitering av artrosen. Läs mer i våra fullständiga villkor under ”led- och skelettsjukdomar” och ”rehabilitering”.

Smärta hos katten

Läs mer om hur katten visar smärta och olika anledningar till att den har ont.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär