Artros

Artros eller osteoartos är en sjukdom där ledbrosket bryts ned i onaturligt snabb takt. Sjukdomen kännetecknas av förlust av ledbrosk som får till följd att den underliggande benvävnaden blottas. Detta leder till det tillstånd som brukar karakteriseras av ledsmärta. Orsaker till artros kan till exempel vara sjukdomar som drabbar rörelseapparaten eller som olika trauma. Läs mer om artros hos katt.

För att se tecken på att en katt har ont finns frågor som kattägaren bör ställa sig:

  • Vilar katten mer?
  • Kan katten hoppa lika högt som förr eller tar den hjälp av en stol för att komma upp?
  • Har kattens temperament ändrats?
  • Sköter den sin hygien som förut?
  • Verkar katten ha ont då den blir klappad eller borstad?
  • Kan den gå på kattlådan som tidigare?

Djurens vårdguide

Ring 90228 om du behöver vårdrådgivning för din hund eller katt. Djurens vårdguide har öppet alla vardagar 8-20.

Läs mer

Fraktur

Smärta i rörelseapparaten kan även komma från en fraktur. Katten kan ramla ner från ett träd, från fönster eller balkongräcke. Andra frakturer kan vara trafikskada eller att katten fått svansen klämd i en dörr. Vid misstanke att katten fått en fraktur måste man omedelbart åka till veterinär. En fraktur kan läka på ungefär 6-7 veckor.

Katter är jägare men också bytesdjur för större rovdjur. Därför är det viktigt för katten att försöker dölja sina svagheter för att inte väcka uppmärksamhet. Smärta hos katt tar sig vissa uttryck som ägaren kan observera:

  • Ansiktsuttrycket förändras; huvudet kan vid kraftig smärta vara framåtlutat. Öronens position kan ändras till att vridas nedåt-utåt. Ögonens vinkling blir allt mer sneda(stängda) istället för horisontella.
  • Förändrad kroppshållning – spänd hållning eller liggande på sidan. Det här kan tyda på att katten har ont i bakbenen eller andra delar av kroppen.
  • Ligger med krökt rygg med benen under sig vilket brukar visa sig när katten har ont i magen. 
  • Förändrat beteende – många katter med smärta försöker gömma sig. Andra katter som har ont går till anfall när man försöker närma sig dem.

Läs mer om när hunden och katten blir gammal.

Vad omfattar en kattförsäkring?

Läs mer om våra försäkringar för katt. Du kan också räkna ut ditt pris direkt online.

Läs mer
Gunnar Lindgren