Fel på hjärtklaffar

Sjukliga tillstånd i klaffarna gör att blodet inte kan slussas vidare mellan hjärtats hålrum på ett effektivt sätt och inte heller lämnar hjärtat på ett normalt sätt. Den vanligaste anledningen till att klaffarna förlorat sin effektivitet är att de degenererat. Det betyder att de mist sin form och sin förmåga att sluta tätt. De klaffar som oftast drabbas är de som finns mellan förmaken och kamrarna. Klaffdegeneration kallas endokardos.

Vilka hundar drabbas av endokardos?

Sjukdomen förkommer hos de flesta raser, men framför allt hos hundar av små raser. De mindre hundarna insjuknar tidigare i livet än de större raserna. Det finns vissa raser som är mer drabbade och hit hör bland andra Cavalier King Charles Spaniel, papillon, pudel och tax. Sjukdomen uppkommer oftast hos äldre hundar, men hos Cavalier kan den ibland upptäckas när hunden bara är några år gammal. Hanhundar utvecklar sjukdomen tidigare än tikar.

Hur vet man om hunden har endokardos?

Sjukdomen kan upptäckas vid hälsokontroller när veterinären lyssnar på hjärtat och på så vis kan veterinären ställa diagnos redan lång tid innan hunden visar symtom. I tidiga stadier av sjukdomen låter inte hjärtljuden lika distinkt som vanligt utan hjärtljuden blir mer utdragna. Efter en tid kan även ett så kallat blåsljud på hjärtat höras. För det mesta hörs blåsljudet på vänster sida av hjärtat eftersom det är mitralisklaffarna som oftast är involverade. När ett blåsljud på vänster sida av hjärtat blir starkare kan det också höras på höger sida. Ett blåsljud som hörs på höger sida behöver därför inte innebära sjukdom i höger hjärthalva.

Förändringarna som uppträder på hjärtklaffarna börjar med att små knutor uppstår i klaffarnas fria tunna kanter. Förändringarna fortskrider så att klaffarna så småningom blir tjockare, stelare, mindre och får en ojämn kant, vilket gör att de olika klaffbladen inte sluter tätt när klaffen stängs. Därmed kan en del blod passera tillbaka upp i förmaket när hjärtats kamrar drar ihop sig.

liten gammal hund av rasen Papillon

Symtom på endokardos

Det kan dröja lång tid innan hunden börjar visar symtom, ibland flera år efter att det går att höra ett blåsljud. Defekten/deformationen hos klaffarna kompenseras till en början av att hjärtat blir större och därmed är mängden blod som pumpas ut relativt konstant. När klaffarnas ytterligare förändras och försämras blir kompensationen otillräcklig och då kommer symtomen smygande. I början är hunden bara lite tröttare, orkar inte springa eller leka som tidigare och behöver ta pauser. Hunden kan vara allmänt dämpad på dagen och orolig på natten. Tröttheten kan lätt förbises när en äldre hund drabbas. Djurägaren bör därför årligen gå till veterinär för en hälsokontroll, framför allt när hunden börjar bli äldre.

Hjärtfelshosta hos hund

När sjukdomen fortskrider får hunden sedan en lindrig hosta som beror på en ansamling av vätska i lungblåsorna, så kallat lungödem. Hostan kan även uppstå genom att ett kraftigt förstorat hjärta trycker ihop de större luftrören. Hostan kallas för hjärtfelshosta och hörs när hunden blir glad, upphetsad eller dricker vatten. När klaffarna sedan ytterligare försämras och ännu mer vätska ansamlas i lungorna, börjar hunden hosta framför allt när den ligger ner och/eller anstränger sig. Hostan kan likna en kräkning och ibland kan lite skummande vätska hostas upp.

Behandling av endokardos

Tidigare satte veterinären in behandling först när hunden börjat visa symtom på hjärtsvikt. Efter en omfattande svensk studie har rekommendationerna ändrats och nu anser veterinärerna att hunden bör medicineras så fort ett blåsljud upptäcks. Hunden medicineras med kärlvidgande medel, så kallade ACE–hämmare. De minskar blodtrycket och underlättar hjärtats arbete. Medicinerna kan inte läka de skador som uppkommit på klaffarna, men kan minska hundens besvär under lång tid och öka hundens överlevnadstid.

När hunden sedan börjar hosta sätter veterinären in fler mediciner. Hunden ska med medicinernas hjälp bli av med eventuell vätska som samlats i lungorna. Vätskan upptar viktigt utrymme i lungblåsorna och försvårar syreupptaget från luften. Hostan är påfrestande för hunden och det är viktigt att hunden medicineras med vätskedrivande medel, så kallade diuretika.

Omfattar hundförsäkringen endokardos?

Både veterinärvårdsförsäkringen och livförsäkringen ersätter endokardos, under förutsättning att sjukdomen inte uppstått innan försäkringen trädde ikraft.
Om det visar sig att hjärtfelet funnits innan försäkringen tecknades kan man få ersättning från veterinärvårdsförsäkringen med upp till 2 000 kr för det besöket där man ställer diagnosen. Läs mer i vår fullständiga villkor under ”Om skada inträffar”.
Hundraser som omfattas av ett hälsoprogram hos Svenska Kennelklubben måste dessutom vara försäkrade före fyra månaders ålder och sedan vara oavbrutet försäkrade.

Hälsoprogram för endokardos

Arvsanlagen har betydelse vid hjärtfel. Vid många hjärtfel, till exempel endokardos, är flera gener inblandade. Det är mindre risk att en hund får en hjärtsjukdom om hundens föräldrar inte visat tecken på sjukdom. Risken för att sjukdomen utvecklas tidigt i livet minskar om föräldrarnas sjukdom utvecklats senare under livet. Det räcker egentligen inte med att bedöma föräldrarna för att veta om arv för sjukdomen finns, utan far– och morföräldrarna bör också vara med i bedömningen. För vissa hundraser finns hälsoprogram som syftar till att komma tillrätta med ärftliga defekter som orsakar lidande hos hundarna. Hundrasen Cavalier King Charles spaniel omfattas till exempel av ett hälsoprogram för hjärtstatus.
Sjukdomens uppkomst och utveckling beror dock inte bara på arvet utan också på andra orsaker, som till exempel andra sjukdomar, kost och motion.

Vad ingår i en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär