Vad menas med blåsljud?

Blåsljud beror på virvelbildningar i blodet inuti hjärtat eller i de stora blodkärlen som går ut från hjärtat. Veterinären upptäcker ljudet genom att lyssna på hjärtat med stetoskop. Blåsljuden kan vara olika kraftiga och brukar delas in i olika grader: från 1 som är det lindrigaste till 6 som är det kraftigaste. Blåsljuden kan höras mer eller mindre tydligt på olika ställen på bröstkorgen och i olika faser av hjärtats arbete.

  • Systoliska blåsljud är vanligast. De hörs när hjärtat drar ihop sig och trycker ut blodet i kroppspulsådern (aortan) och stora lungpulsådern.

  • Diastoliska blåsljud är inte lika vanliga. De hörs när hjärtats båda kammare slappnar av för att fylla på blod från förmaken.


Vad beror blåsljudet på?

Orsaken till blåsljuden beror oftast på någon form av hjärtsjukdom eller missbildning på hjärtat. Blåsljuden kan också vara tillfälliga. Om veterinären hör blåsljud bör de alltid utredas vidare. Vanligtvis undersöks hjärtat med ultraljud. Några vanliga hjärtproblem hos hundar är:

  • Medfödda hjärtfel, som till exempel missbildningar på hjärtklaffarna, missbildning på aorta eller PDA.

  • Kardiomyopati, som är en sjukdom som drabbar hjärtmuskulaturen.

  • Valvulär endokardos, som är den allra vanligaste hjärtsjukdomen hos hund. Sjukdomen drabbar hjärtklaffarna som förlorar sin form och förmåga att sluta tätt. 

hund ligger och vilar i soffan

Blåsljud är inte alltid tecken på hjärtsjukdom

Det finns enstaka individer som har blåsljud på hjärtat utan att veterinären kan se något onormalt vid en ultraljudsundersökning. Det är oftast unga och/eller vältränade individer. Även dräktiga tikar kan få tillfälliga blåsljud som försvinner när kroppen återhämtat sig efter dräktigheten. Dessa blåsljud kallas fysiologiska.

Blodbrist, feber eller annan sjukdom kan ge upphov till tillfälliga blåsljud. Blåsljudet bör upphöra när hunden är frisk, annars bör det utredas vidare.

 

Hur upptäcker man ett blåsljud på hjärtat?

När du är hos veterinären kan du be veterinären lyssna på hundens hjärta med stetoskop. Det kan du göra vid den årliga vaccinationen, vid en hälsokontroll eller om du av annan anledning besöker veterinären. Om ett blåsljud upptäcks bör det utredas vidare med ultraljud. Det kan även vara aktuellt att utföra EKG-undersökning, röntgen och blodprov beroende på symtom och typ av sjukdom.

Medfödda hjärtfel som orsakar blåsljud upptäcks oftast vid en valpbesiktning som veterinären genomför innan valparna säljs till nya ägare. De flesta hjärtsjukdomarna är dock inte medfödda utan uppstår med tiden.

Om hjärtsjukdomen försämras kan det slutligen leda till hjärtsvikt. Uppsök veterinär direkt om du ser tecken på hjärtsvikt som till exempel andningsbesvär, svimningar eller att din hund är svullen över buken.

Hur ersätter hundförsäkringen undersökning av blåsljud på hjärtat?

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader som uppkommer vid undersökning, vård och behandling av blåsljud som upptäcks och konstateras under pågående försäkringsperiod. Detta under förutsättning att hjärtproblemet inte funnits innan försäkringen tecknades eller att det finns noterat i hundens besiktningsintyg från leveransen om orsaken är medfödd.
Även livförsäkring, om sådan finns, ersätter på samma sätt som veterinärvårdförsäkringen.
Skulle hjärtsjukdomen visa sig ha funnits innan försäkringen tecknades kan du få upp till 2 000 kr för det besöket där diagnosen ställs. Läs mer i fullständiga villkor under ”om skada inträffar”.

Vad kostar en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om veterinärvårdsförsäkring och räkna ut ett pris direkt.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär