Smittar demodex?

Överföringen av kvalstren sker genom direktkontakt från tik till valp under de första 2-3 dagarna. Redan efter 16 timmar går det att påvisa kvalstret i hårsäckarna hos valpar. De hittas oftast runt nosen, vilket tyder på att det smittar via närkontakt vid digivning. Valpar som förlösts med kejsarsnitt och som inte lagts till tiken förrän efter tre dygn har inte demodexkvalster och det har heller inte kunnat påvisas kvalster hos dödfödda valpar.

Demodex smittar inte mellan friska vuxna individer. Det förefaller som om immunsystemet, och då framför allt T-cellerna, är avgörande för att kontrollera kvalsterantalet, men orsaken är ännu inte känd. En recessiv autosomal nedärvning har observerats, det vill säga det finns en stark misstanke att genetiska faktorer spelar stor roll i utvecklingen av demodikos. Därför ska hundar som har en generell form av demodikos inte användas i avel. Hundraser som enligt en svensk undersökning ofta drabbas av demodikos är ungersk vizsla, staffordshire bullterrier, skotsk terrier och west highland white terrier. Andra drabbade raser är shar pei, engelsk bulldog, bostonterrier och weimaraner.

Övriga faktorer som ökar risken för att drabbas av demodikos är bland annat hundens ålder, korthårighet, dålig näringstillförsel, löp, stress, maskangrepp och kirurgiska ingrepp.

 

Symtom på demodikos

Demodikos delas upp i en juvenil (ungdomlig) och adult (vuxen) form. Den juvenila formen uppstår före 1 1/2-2 års ålder. Beroende på utbredningen delas den även in i en lokal och en generell form.

  • Den lokala formen består av en eller flera lokala skador i huden. Den är godartad och läker oftast ut av sig själv. Den uppträder oftast mellan 3-6 månaders ålder. Hunden får fläckvis håravfall, ökad hudpigmentering och mjäll. Oftast ses förändringarna på huvud, runt ögon och mun och framben. Bara 10% utvecklas till generell form.

  • Den generella formen täcker stora områden på kroppen. Generell demodikos kan botas upp till 90% av fallen, men behandlingstiden kan vara över ett år. Hundarna måste kontrolleras ofta för att se om demodikosen läker ut. Det är viktigt att leta efter en underliggande, det vill säga en utlösande faktor, framför allt hos äldre hundar. Det betyder att det kan ligga en annan sjukdom i bakgrunden som gör att immunsystemet blir nedsatt och demodikos blossar upp. Det kan vara vilken sjukdom som helst som gör kroppen svag och då blossar demodikosen upp. Hunden kan hela livet burit omkring på kvalstren men aldrig haft något besvär av dem och när sen hunden får en annan sjukdom så utvecklas demodikosen.


Generell demodikos kan likna den lokala formen, men är mer utbredd. Det blir pälsavfall, kala fläckar, sår, upphöjningar, pigmentförändringar i huden men hunden kan även drabbas av rejäla fukteksem som täcker hela kroppen. Den kan få knölar i tassarna och ibland kan alla lymfknutor i kroppen förstoras som svar på det kraftiga angreppet på hunden.

Det finns även en så kallad tassdemodikos. Det är när en eller flera tassar är angripna utan att skador kan ses på andra ställen på kroppen. Det kan vara hundar med generell demodikos som har läkt av utom på tassarna eller där tassarna varit det enda ställe där det funnits demodex.

modernadjur_demodex_mitt.jpg

Hur vet man om hunden har demodikos?

Diagnosen ställs genom mikroskopisk undersökning av djupa hudskrap eller mikroskopisk undersökning av hårrötter från hårstrån som ryckts upp från misstänkta områden. Genom att klämma ihop huden mellan fingrarna före skrap för att pressa upp kvalster från hårfollikeln ökar chansen att hitta kvalster. Flera skrapprov krävs för att ställa korrekt diagnos. Minst ett från huvudet och ett från en framtass. Oftast krävs att hunden får lugnande medel eftersom undersökningen gör ont. Ibland tas även en hudbiopsi, det vill säga en hel bit hud skärs bort och undersöks i mikroskop.

Hundens allmänna hälsostatus måste undersökas med hjälp av blodprover och fodret, prover för andra parasiter och maskar och veterinären går även igenom vad hunden äter och om hunden är korrekt vaccinerad.

Ersätter hundförsäkringen demodikos?

Om en valp som ännu inte fyllt tre år drabbas av demodikos räknas diagnosen som ett dolt fel. Ansökan om ersättning ska därför först och främst göras från uppfödarens dolda fel-försäkring.
Om hunden drabbas av demodikos efter tre års ålder måste den har varit försäkrad före fyra månaders ålder och oavbrutet försäkrad för att försäkringen ska täcka kostnader. Läs mer i våra fullständiga villkor under punkten ”Dolda fel”.

Prognos

Framtidsutsikten för tillfrisknande vid juvenil lokal demodikos är mycket god. De flesta avläker spontant. Hos hundar med juvenil generell demodikos är prognosen bra om behandling påbörjas så snart som möjligt. Vanlig behandling är med bakteriedödande schampo eller antiinflammatoriska krämer för att undvika sekundära infektioner. Hunden kan också behöva antibiotika.
Vid adult demodikos är prognosen beroende av om bakomliggande orsak kan identifieras och åtgärdas. Det finns flera olika behandlingsrekommendationer och med många olika preparat. Uppföljande kontroll tolv månader efter avslutad behandling rekommenderas.

Vad ingår i en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om veterinärvårdsförsäkring och räkna ut ett pris direkt.

Läs mer
Ylva Trygger