Hur smittar rävskabb?

Rävskabb är mycket smittsamt. Hundar kan smittas via direktkontakt med smittade djur, men också via indirekt kontakt, det vill säga att hunden passerar ett område där ett smittat djur vistats. Rävskabbsvalstret kan endast överleva en kortare tid i miljön och inomhus dör kvalstren inom ett par dygn.

Symtom på rävskabb hos hund

Rävskabb orsakar intensiv klåda, oftast på öronens kanter, utsidan av armbågar och över revben och buk. Klådan förvärras snabbt om hunden inte behandlas. Hunden kliar sönder sin hud och får sår, utslag, skorpor, mjäll och tappar päls. Till sist blir huden förtjockad av inflammation och den kraftiga klådan. Vissa hundar får ingen klåda, men blir symtomlösa smittbärare som kan sprida smittan vidare.

Klåda hos hund kan ha många olika orsaker, till exempel allergi. Läs mer om allergi hos hund.

Behandling av skabb hos hund

En hund som eventuellt smittats av rävskabb och som kliar sig bör undersökas av veterinär. Diagnosen ställs med hjälp av skrapprov eller blodprov. Rävskabbskvalster kan hittas vid ett skrapprov, medan man vid ett blodprov letar efter antikroppar mot rävskabb. Ibland anser veterinären att det räcker med att sätta in en provbehandling. Vid en provbehandling anser veterinären att symtomen överensstämmer väl med klassiska rävskabbssymtom och en behandling kommer att ge svar på om hunden har rävskabb eller inte.

Det finns flera olika antiparasitära receptbelagda spot-on preparat som används för behandling av hunden, men även tabletter. Alla hundar i hemmet måste behandlas, även de som inte uppvisar symtom.

Djurens vårdguide

Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för din hund. De hjälper dig att hjälpa din hund eller hitta tillgänglig veterinär.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär