Vad är blodöra?

Blodöra kan orsakas av att en hund med öroninflammation skakar på huvudet och kliar sig. Blodkärl i örat brister och öronlappen fylls med blod. Blodöra förekommer även hos hundar som badar och i samband med det skakar mycket på huvudet.

Blodöra kan komma smygande och hundens öra svullnar då under ett par dagar. Ibland kan öronlappen fyllas med blod på några timmar. Hela eller delar av öronlappen svullnar och blir ett par centimeter tjock. Om du klämmer på öronlappen kan du känna att den är vätskefylld. En hund som normalt har öron som står upp kan få ett öra som viker sig eller lägger sig ner. 

När du misstänker att din hund fått ett blodöra:

  • titta noga på hundens öra

  • rengör örat om det är smutsigt eller kladdigt

  • se till att hunden inte river eller kliar på örat, du kan behöva sätta på en krage

  • kontakta veterinär

 

Behandling av blodöra

Det finns inget du som hundägare kan göra för att förebygga problemet når öronlappen väl fylls med blod. Man ska givetvis vara uppmärksam på om hunden kliar sig mer än vanligt på örat och kanske kan man förhindra blodöra genom att hitta bakomliggande problem. Med hjälp av veterinär kan den blodfyllda öronlappen tömmas, i vissa fall krävs en operation. Kontakta djurens vårdguide eller veterinär när du misstänker ett blodöra för att få rådgivning om blodörat måste åtgärdas akut eller om du kan avvakta några dagar.

Det är viktigt att kontrollera om det finns en bakomliggande orsak till att hunden har kliat eller skakat på huvudet, till exempel en öroninflammation eller ohyra.

Det finns en risk att öronlappen svullnar igen. Om ett blodöra inte åtgärdas på ett korrekt sätt kan det utvecklas ett så kallat ”blomkålsöra”. Öronlappen har då läkt med ärrbildningar som gör att den blir tjock, hård och ojämn.

2288 Djurens vårdguide

Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för din hund. Samtalen ingår kostnadsfritt i din hundförsäkring.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär