Kattens coronavirus (FCoV)

Kattens coronavirus infekterar mag- och tarmkanalen och smitta sker främst via avföringen. Nya katter kan smittas av viruset när de kommer i kontakt med avföringen, till exempel om de delar kattlåda med en infekterad katt. Den enteriska formen av viruset är väldigt smittsam, men ger sällan några symtom hos den infekterade katten. Ofta märker kattägaren enbart att katten har diarré ett par dagar.

Det är många katter som blir smittade av coronavirus, men det är få som utvecklar FIP. För att katten ska drabbas av FIP måste viruset mutera. Den muterade formen av viruset smittar inte.

 

Symptom på FIP hos katt

FIP drabbar oftast mycket unga katter under två år. FIP kan även drabba mycket gamla katter eller katter som av någon annan anledning har nedsatt immunförsvar. FIP är en obotlig sjukdom med dödlig utgång.

Sjukdomen finns i en ”torr” och en ”våt” form eller en blandning av dem. Symtomen varierar beroende på vilken form katten får, men gemensamt för katter som smittats av FIP är att de magrar av, växer dåligt, får nedsatt allmäntillstånd och febertoppar. Sjukdomsförloppet kan variera från några dagar till månader. När katten utvecklar våt form av sjukdomen avlider katten oftast inom ett par veckor om kattägaren i samråd med veterinär inte valt att avliva när diagnosen ställs.

Symptom vid torr form av FIP:

  • Ögonbesvär, som till exempel inflammation eller skador på näthinnan
  • Centrala nervsystemet påverkas. Det kan visa sig som till exempel koordinationsstörningar eller kramper.
  • Besvär med njurar och lever.

Symptom vid våt form av FIP:

  • Vätska ansamlas i en eller flera kroppshålor, till exempel bukhåla eller bröstorgan. Katten blir svullen om magen eller får svårt att andas.

närbild på en liten söt kattunge

Vad kan veterinären göra?

Om katten är sjuk måste du som kattägare snarast kontakta veterinär.
Det är svårt att ställa klinisk diagnos i ett tidigt stadium eftersom det vid ett blodprov inte går att skilja på antikroppar mot vanligt coronavirus och FIP-varianten. Veterinären kan med hjälp av blodprover, röntgen och ultraljud ställa en så kallad sannolikhetsdiagnos. Säker diagnos kan fastställas först vid en obduktion.

Det finns ingen behandling mot FIP. Om det finns en stark misstanke att katten har FIP bör kattägaren noga överväga att låta katten somna in för att förkorta lidandet.

Ersätter kattförsäkringen behandling av FIP?

Kattens veterinärvårdsförsäkring ersätter undersökning och behandling av FIP. Finns det en livförsäkring för din katt ersätter även denna när din katt går bort. Vad som är viktigt när det gäller den här typen av sjukdom är att kattens symtom inte får ha funnits innan försäkringen startades. Läs mer i våra fullständiga villkor under ”om skada inträffar”.

Vad kan du göra för att minska risken för FIP?

  • Håll katter i mindre grupper. FIP förekommer oftare hos katter från hushåll med många katter. Ensamma utekatter får mer sällan FIP eftersom de inte utsätts för samma smittorisk och de gräver ofta ner sin avföring.

  • Se till att ha god hygien runt och i alla kattlådor. Beräkna max två katter per kattlåda och ta bort avföring så snart som möjligt. Töm lådan helt och gör rent den noga en gång per vecka.

  • Skydda kattungar extra noga från smitta. Håll kattmamman och kattungarna separerade från andra katter i hushållet tills de är redo att flytta till ett nytt hem. Kattungarna kan bli smittade av sin mamma, men det går att undvika att de smittas av en annan katt.

  • Undvik att avla på katter som kan ha ärvt en ökad risk att utveckla FIP.

Det enda säkra sättet att undvika framtida fall av FIP i en kattgrupp är att få alla katter helt fria från coronavirussmitta. Veterinären kan ta prover för att påvisa virus och om det förekommer virus får kattägaren gruppera om katterna och vara extra noga med att hålla dem separerade och ha god hygien. Det krävs upprepad provtagning för att påvisa om smittan finns kvar.

Vad ingår i en kattförsäkring?

Läs mer om veterinärvårdsförsäkring för katt.

Kattförsäkring
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär