Hur reagerar katter på getingstick?

Ett eller få getingstick ger sällan några allvarliga reaktioner hos en katt. Katten kan få en lokal smärta och rodnad och det ger sig utan någon åtgärd. Har katten fått ett getingstick på en tass kan den klaga högljutt och kanske halta lite innan smärtan ger med sig. Om katten får många getingstick kan de få kraftigare reaktioner.

Precis som människor kan katter vara överkänsliga eller allergiska och då kan reaktionen bli kraftigare. Katten kan bli allmänpåverkad, kräkas, svullna eller få andningsbesvär. Kraftiga allergiska reaktioner är ovanligt hos katter.

Om katten blir stucken av en geting i munnen eller svalg kan det bli besvärligt även för en katt som inte är allergisk. Slemhinnorna i luftvägarna kan svullna och skapa andningssvårigheter.

Vad ska jag göra om katten blivit stucken av en geting

  • Se till att få bort gadden om den sitter kvar. Var försiktig så du inte klämmer på gadden eftersom det då kan föras in mer gift i kattens hud.

  • Lindra smärtan och svullnaden med kyla. Ta till exempel en kylklamp i en handduk och håll mot området där sticket är.

  • Under de närmaste timmarna ska du hålla katten under uppsikt. Om katten är överkänslig eller allergisk kommer reaktionen inom en timme efter sticket. Om katten blir tydligt allmänpåverkad så kan man behöva åka akut till veterinär.

  • En katt som tidigare blivit getingstucken kan reagera kraftigare för varje gång den blir stucken, så vet du om att katten blivit stucken tidigare i livet bör du vara extra uppmärksam på eventuella reaktioner.

liten röd kattunge jagar en geting

Kontakta veterinär

En katt som reagerat med kraftiga symptom på ett getingstick kan behöva söka akut vård hos en veterinär. Beroende på vilka symtom som katten uppvisar kan veterinären antingen behandla med kortison, antihistaminer eller smärtstillande och antiinflammatorisk medicin.

Kontakta alltid veterinär:

  • Om kattens allmäntillstånd tydligt försämras. Till exempel om den får kräkningar, andningsbesvär eller reagerar med kraftig svullnad

  • Om du vet att katten tidigare reagerat kraftigt och är överkänslig.

  • Om du misstänker ett stick i kattens mun eller svalg.

  • Om det är en kattunge eller en äldre katt som drabbats av flera stick.

  • Om katten är sjuk av annan anledning när den blir stucken av en geting. Katten kan då reagera kraftigare på ett stick eftersom den är allmänt nedsatt.

  • Om du misstänker att katten blivit biten av en orm -det kan vara svårt att skilja ett insektsstick från ett ormbett.

Hur gäller försäkringen vid ett getingstick på katt?

Undersökning och behandling efter ett getingstick omfattas av kattens veterinärvårdsförsäkring. I djurförsäkringen ingår också videomöten med FirstVet om du behöver rådgivning innan du åker till en klinik. Eftersom getingstick räknas som ett olycksfall så ersätter vi behandling även under en eventuell karenstid. Läs mer om vår kattförsäkring.

Läs mer om myrbett på katt och hund.

2288 Djurens vårdguide

Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för din katt. De ger dig råd om vad du själv kan göra eller hjälper dig att hitta tillgänglig veterinär.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär